"Goed onderzoeken om tot de beste keuze te komen"

26 maart 2021

Terugkijkend naar de start van de verkenning in 2019 is er veel gebeurd. Twaalf oplossingsrichtingen zijn teruggebracht naar drie kansrijke alternatieven. En op basis van de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken lijkt het alternatief Reguliere Dijken het meest kansrijk om tot voorkeursalternatief gekozen te worden. De dijken worden bij dat alternatief verhoogd en versterkt conform de wettelijke waterveiligheidsnorm.

Yvonne van Kruchten, plaatsvervangend projectmanager en technisch manager, vertelt in een interview hoe de afweging tussen de drie kansrijke alternatieven wordt gemaakt.

 

Overige berichten