Geen grensoverschrijdende milieueffectrapportage-procedure nodig

24 februari 2021

De mogelijke effecten op Duits grondgebied als gevolg van de dijkversterking van de Lob van Gennep zijn te verwaarlozen. Als gevolg daarvan hoeft in Duitsland geen milieueffectprocedure gevolgd te worden. De Bezirksregierung Düsseldorf, de lokale overheid in Duitsland, heeft dat begin februari formeel bevestigd.

Het projectgebied grenst aan Duitsland. Effecten op milieu en leefomgeving zouden daarom ook invloed kunnen hebben op het Duitse grondgebied. Op basis van internationale verdragen en afspraken tussen Nederland en Duitsland is het projectteam Lob van Gennep in overleg getreden met de Duitse overheden, om hen over het project te informeren. Het gaat hierbij om de Bezirksregierung Düsseldorf, Kreis Kleve, Stadt Goch, Wasserverband Niers en Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch. De Duitse overheden moesten in onderling overleg bepalen of er dusdanige effecten in Duitsland te verwachten zijn, dat ook aan de Duitse zijde van de grens een milieueffectprocedure doorlopen moest worden.

Begin februari van dit jaar is vanuit de Bezirksregierung Dusseldorf formeel bevestigd dat eventuele effecten op Duits grondgebied als gevolg van het project te verwaarlozen zijn en dat er geen milieueffectprocedure in Duitsland gevolgd hoeft te worden. Het milieueffectrapport wordt daardoor niet in Duitsland ter inzage gelegd.

Overige berichten