Ottersum denkt mee over groene inrichting sportpark Achates

09 november 2023

Op donderdag 2 november organiseerde het projectteam een inloopbijeenkomst in Ottersum. Deze stond in het teken van de groenzone en de entree voor het toekomstige sportpark van Achates. Met behulp van een schetsontwerp, 3D impressies en referentiebeelden van de groenzone kregen aanwezigen een indruk hoe het gebied rond de voetbalvelden eruit komt te zien. 

In mei en juli organiseerde het projectteam eveneens inloopbijeenkomsten. Daarnaast vonden er ook werksessies met leden van Achates plaats. Tijdens deze bijeenkomsten haalde het projectteam ook ideeën en wensen op voor de indeling van de groenzone. Denk hierbij aan een haag langs het volkstuinencomplex en het aanleggen van een pad door de groenzone. Deze wensen zijn verwerkt in het ontwerp dat nu voorligt. Klik hier om de gepresenteerde schetsen te bekijken.

Positieve reacties op huidige ontwerp

Ondanks het stormachtige weer kwamen ruim 60 belangstellenden naar de kantine van Achates. Aanwezigen reageerden positief op het schetsontwerp en gaven nieuwe suggesties mee om de plannen te verbeteren. Onder meer over de inrichting van het pad en het gebruik van type beplantingen. Naast suggesties waren en ook vragen en zorgen. In het bijzonder over de verkeersveiligheid en verkeerstoename op de Goorseweg. Het projectteam neemt deze zorgen mee richting de gemeente Gennep. 

Toewerken naar een definitief ontwerp

Op basis van de aangedragen ideeën werkt het projectteam het ontwerp van de groenzone verder uit in een definitief ontwerp. Ondertussen wordt ook samen met de leden van Achates gewerkt aan het ontwerp van het clubgebouw en de sportvelden. De ontwerpen vormen samen de basis voor de wijziging van het bestemmingsplan. Het college van de gemeente Gennep stelt een ontwerp-bestemmingsplan vast. Vervolgens is het mogelijk, voor iedereen die dat wenst, om een zienswijze in te dienen. Naar verwachting start deze procedure eind 2023. 

Inloopavond over ontwerp-bestemmingsplan

Op donderdag 7 december organiseert de gemeente Gennep van 18.30 – 20.30 uur een inloopavond op het gemeentehuis van Gennep. Tijdens de inloopavond kunt u het ontwerp inzien en staan deskundigen u graag te woord om antwoord te geven op vragen over het ontwerp-bestemmingsplan.  

Overige berichten