Terugblik klapstoelbijeenkomsten 24 en 25 juni

26 juni 2020

Op 24 en 25 juni kwamen we met bewoners bij elkaar voor een kennismaking in een zogenaamde klapstoelbijeenkomst op de dijk. Zo’n 20 bewoners direct grenzend aan de dijk hadden zich hiervoor opgegeven.

De klapstoelbijeenkomsten zijn een eerste aanzet voor de werkateliers die na de zomer plaatsvinden. Verdeeld over vier deelgebieden (Middelaar/Plasmolen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide) gaan we dan in gesprek over hoe de dijk en de directe omgeving eruit kunnen komen te zien bij alle drie de alternatieven.

Kennismaking

Tijdens twee zonnige zomeravonden maakten de bewoners nader kennis met elkaar en met het projectteam. Er werd besproken waarom men deel wil nemen aan de werkateliers, welke zorgen er leven bij de bewoners en welke concrete kansen er liggen om het gebied op en nabij de dijk nog verder te ontwikkelen. Ook kwamen er suggesties voor een beter gebruik van het gebied en het versterken van de kwaliteiten die er zijn.
Daarnaast is met de deelnemers besproken of zij een goede geografische afspiegeling zijn van bewoners in de deelgebieden aan de werkateliers. In enkele deelgebieden zullen bewoners nog gericht benaderd worden.

Vervolgens werd door het projectteam per deelgebied op hoofdlijnen toegelicht welke landschappelijke karakteristieken er zijn en hoe hoog en breed de dijk ongeveer gaat worden bij de drie alternatieven.
Toegelicht werd dat voor alle alternatieven geldt dat de dijk versterkt en verhoogd moet worden en er nieuwe dijktracés nodig zijn. Samen met de bewoners maakten we afspraken over hoe we de werkateliers concreet in gaan vullen.

Werkateliers

Na de zomer gaan de bewoners aan de dijk in groepjes meedenken over de inrichting en het ontwerp van de dijk en de directe omgeving. Tijdens de kennismaking zijn vragen gesteld ter voorbereiding op de werkateliers, zoals: waar en hoe zouden de dijken het beste verhoogd, versterkt en aaneengesloten kunnen worden? Wel of juist niet wandel en fietsroutes aanleggen op de dijken of op een andere locatie? Aan welke informatie is behoefte om de werkateliers goed te kunnen voorbereiden? In de werkateliers werken we deze vragen samen verder uit.

Meer informatie

De presentatie van de klapstoelbijeenkomsten is hier te vinden. Je kunt op de hoogte blijven van de werkateliers door de website www.lobvangennep.nl te bezoeken of je via de website aan te melden voor de nieuwsbrief.

Overige berichten