Al wandelend wegwijs in dijkversterkingsplannen Milsbeek

26 april 2022

Zaterdag 23 april vond in Milsbeek een bijzondere wandeling plaats. Leden van wandelgidsen Milsbeek, Stichting Sl!m en Stichting Cultuurbehoud Milsbeek werden door het projectteam Lob van Gennep bijgepraat over de dijkversterking en de kansen om het gebied aantrekkelijker te maken. Op verzoek van de wandelgidsen werd specifiek ingegaan op de plannen in Milsbeek. Het project Lob van Gennep biedt namelijk ook mogelijkheden om het wandelnetwerk langs de Maas uit te breiden.

Omgevingsmanager Jeroen Kessels en landschapsarchitect Matthijs Willemsen startten bij camping Het Zwammetje met een presentatie over de recent genomen voorkeursbeslissing, de onderzoeken die op dit moment in het gebied lopen en de start van de planuitwerkingsfase. Daarna trok het gezelschap de wandelschoenen aan. Tijdens de wandeling spraken Jeroen en Matthijs over de plannen om de dijk terug te leggen bij de steenfabriek en de inzet van het rivierduin bij Landgoed Bloemendal De Bulten als verborgen waterkering.

Geulen en struinroute aanleggen in uiterwaard

Eenmaal aangekomen bij de Milsbeekse uiterwaard (achter de steenfabriek) spraken zij ook over de maatregelen die het project gaat uitvoeren voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het uitgangspunt van deze richtlijn is zorgen voor schoon en gezond water. Door de aanleg van een nevengeul en kwelgeul verbetert de waterkwaliteit en daarmee de leefomgeving voor flora en fauna in het gebied. Het aanpakken van de uiterwaard geeft ook de mogelijkheid om een nieuwe struinroute aan te leggen tussen het Genneperhuis en het Middelaarshuis. De struinroute sluit aan op de huidige paden in de Gebrande Kamp.

De plannen van het project konden rekenen op veel bijval van de deelnemers. Zij zien kansen om in de toekomst, al wandelend, nog meer te genieten van de mooie natuur. Wil je nu al een wandeling maken in het gebied? Bekijk dan de website van de wandelgidsen Milsbeek. 
 

Overige berichten