Ottersum

Ottersum is een dorp in de gemeente Gennep en ligt aan de Niers. Het dorp heeft in 1995 keringen gekregen om haar ruim 5.100 inwoners te beschermen tegen hoogwater dat van de Maas via de Niers stroomt. Het Niersdal is een natuurlijk gebied met ook agrarisch gebruik dat gekenmerkt wordt door de vele bloemen en planten, maar ook door de aanwezigheid van verschillende vogelsoorten. Zoals ooievaars, reigers, buizerds en zelfs ijsvogeltjes.

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen uit Ottersum. Daarnaast kunt u hier relevante documenten bekijken en informeren wij u over bijeenkomsten die op de planning staan. 

Projectteam presenteert plannen voor dijkversterking in Ottersum

Op donderdag 18 januari organiseerde het projectteam een inloopbijeenkomst om inwoners en andere belangstellenden bij te praten over de dijkversterkingsmaatregelen in Ottersum. Van de Henakker tot aan de Kleefseweg richting Ven-Zelderheide toonde het team het voorlopige dijkontwerp.

Het projectteam toont de uitwerking van het dijkontwerp.

College geeft groen licht voor ontwerpbestemmingsplan sportpark Achates

Het college van B&W van Gennep maakte in november bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe locatie van voetbalvereniging Achates ter inzage legt. Dit besluit is een volgende stap om de verplaatsing van de voetbalvelden van Achates naar de noordkant van Ottersum mogelijk te maken. Gedurende 6 weken (tot en met 10 januari) hebben inwoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het plan, waarna wordt bekeken of er aanpassingen nodig zijn. Vervolgens is het na deze periode aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan definitief vast te stellen.

Het schetsontwerp uit het ontwerp-bestemmingsplan

Projectteam bespreekt dijkversterking Ottersumse Sint Janstraat met aanwonenden

Donderdag 14 december bracht het projectteam een bezoek aan Ottersum. In een bijeenkomst voor inwoners aan de Sint Janstraat lichtte het team toe hoe de dijkversterkingsplannen hier tot stand komen. Een groep van 15 bewoners luisterde aandachtig naar de toelichting van het projectteam. Met de verhuizing van Achates naar de noordzijde van het dorp, verandert er een hoop in de directe omgeving van de Sint Janstraat.

De huidige voetbalvelden van Achates aan de Sint Janstraat

Bijeenkomst aanwonenden dijktracé Henakker, Kleineweg en Nijmeegseweg Ottersum

Op 6 december 2023 organiseerde het projectteam een bijeenkomst voor de aanwonenden van Henakker, Kleineweg en Nijmeegseweg in Ottersum. Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over het nieuwe dijktraject en het groencompensatieplan. 

Aanwonenden van Henakker, Kleineweg en Nijmeegseweg luisteren naar een presentatie 

In gesprek over plannen ’t Zand en ’t Stepke in Ottersum

Op 18 september 2023 hebben we omwonenden en geïnteresseerden van ’t Zand en ’t Stepke in een gezellige setting bijgepraat over de dijkversterkingsplannen in hun omgeving. De afgelopen periode is het zoekgebied voor de plek van de nieuwe dijk verder uitgewerkt. Daaruit zijn een aantal varianten gekomen. 

Projectteam licht de plannen toe voor ’t Zand en ’t Stepke

Agenda

De volgende inloopbijeenkomst vindt plaats in het najaar van 2024. Een exacte datum volgt.