Ottersum

Ottersum is een dorp in de gemeente Gennep en ligt aan de Niers. Het dorp heeft in 1995 keringen gekregen om haar ruim 5.100 inwoners te beschermen tegen hoogwater dat van de Maas via de Niers stroomt. Het Niersdal is een natuurlijk gebied met ook agrarisch gebruik dat gekenmerkt wordt door de vele bloemen en planten, maar ook door de aanwezigheid van verschillende vogelsoorten. Zoals ooievaars, reigers, buizerds en zelfs ijsvogeltjes.

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen uit Ottersum. Daarnaast kunt u hier relevante documenten bekijken en informeren wij u over bijeenkomsten die op de planning staan. 

Inwoners Ottersum denken na over aantrekkelijke leefomgeving

Naast de dijkversterkingsmaatregelen binnen het project, werken we ook maatregelen uit om het gebied mooier en aantrekkelijker te maken. Op dinsdag 28 mei 2024 gingen we daar het gesprek over aan in Ottersum. 

De aanwezigen spraken hun enthousiasme uit over de inrichting van plekken langs de Niers waar je het Niersdal kunt beleven. Dat wil het project onder andere doen door bankjes op diverse plekken te plaatsen en door wandelverbindingen te versterken. Daarbij wordt wel gekeken naar een wijze waarop de kwetsbare vogelhabitat in de uiterwaarden zo min mogelijk wordt verstoord door wandelaars. Er is behoefte aan een plek langs de Niers voor wandelaars. Het projectteam bekijkt waar deze plek het beste kan komen. Daarnaast was er aandacht voor de vraag hoe groen, als gevolg van de dijkversterkingsmaatregelen, weer wordt gecompenseerd. Gesproken werd over het ontwikkelen van stroomdalgraslanden aan de buitendijkse zijde van de voet van de dijk in het Niersdal. Verder komen er groenstructuren terug bij de Henakker, de meander van de Niers, in het talud van de provinciale weg en nabij de Hubo.

Met een groep genodigden dacht het projectteam na over maatregelen om het gebied aantrekkelijker te maken.

Projectteam presenteert plannen voor dijkversterking in Ottersum

Op donderdag 18 januari 2024 organiseerde het projectteam een inloopbijeenkomst om inwoners en andere belangstellenden bij te praten over de dijkversterkingsmaatregelen in Ottersum. Van de Henakker tot aan de Kleefseweg richting Ven-Zelderheide toonde het team het voorlopige dijkontwerp.

Het projectteam toont de uitwerking van het dijkontwerp.

College geeft groen licht voor ontwerpbestemmingsplan sportpark Achates

Het college van B&W van Gennep maakte in november 2023 bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe locatie van voetbalvereniging Achates ter inzage legt. Dit besluit is een volgende stap om de verplaatsing van de voetbalvelden van Achates naar de noordkant van Ottersum mogelijk te maken. Gedurende 6 weken (tot en met 10 januari) hadden inwoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het plan, waarna wordt bekeken of er aanpassingen nodig zijn. Vervolgens is het na deze periode aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan definitief vast te stellen.

Het schetsontwerp uit het ontwerp-bestemmingsplan

Agenda

De volgende inloopbijeenkomst vindt plaats in het najaar van 2024. Een exacte datum volgt.