Lob Actueel 8: over ruimtelijke kwaliteit en inspraak

14 april 2020

Het project onderzoekt de komende periode de effecten op milieu en leefomgeving van de drie alternatieven (Reguliere Dijken, Verbindende Dijken met vaste drempel(s) en Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening). De resultaten van die onderzoeken worden verzameld in de milieueffectrapportage. Hier wordt de omgeving op verschillende manieren bij betrokken. Hoe dat gebeurt, wordt toegelicht in deze achtste aflevering van Lob Actueel.

Belanghebbenden kunnen deze periode formeel hun inbreng leveren, door een zienswijze in te dienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De periode waarin dit mogelijk is, is verlengd tot en met 21 april 2020.

Overige berichten