Nieuwe ronde informatiebijeenkomsten Lob van Gennep

25 juli 2019

Het projectbureau Lob van Gennep organiseert in september een nieuwe ronde informatiebijeenkomsten. Ook ontvangen mensen een huis-aan-huis infokrant die mensen informeert over het hoe, wat en waarom van het project. “Het gaat om belangrijke vragen voor het gebied. Hoe verbeteren we de hoogwaterbescherming? Maar ook; hoe gaan we om met de waterbergende werking van het gebied? Blijft het zoals het is en stroomt het gebied op een natuurlijke manier in bij hoogwater? Of zorgen hogere en sterkere dijken en een waterkerende instroomvoorziening dat het gebied pas aanzienlijk later instroomt? Vragen die we nadrukkelijk samen met en voor de mensen uit het gebied onderzoeken, om zo keuzes te maken waar het gebied echt beter van wordt”, aldus Jos Teeuwen bestuurder van Waterschap Limburg.

Betere hoogwaterbescherming voor Lob van Gennep

De dijken in het gebied Lob van Gennep moeten hoger en sterker om het gebied voldoende te beschermen tegen hoogwater. Bijzonder voor het gebied is dat het van nature laaggelegen is en onderdeel is van de rivier de Maas. Op dit moment zal bij extreem hoog water, hoger dan in ’93 of ’95, het gebied instromen. Deze waterbergende werking van het gebied leidt tot minder hoge waterstanden stroomafwaarts. De hogere en sterkere dijken, in combinatie met een waterkerende instroomvoorziening, zorgen ervoor dat het gebied Lob van Gennep later instroomt en dat dijken stroomafwaarts minder hoog worden. Het gebied blijft langer droog en wordt mogelijk zelfs veiliger dan de wettelijke norm.

Samen met en voor de mensen in het gebied

De verkenning Lob van Gennep is in mei gestart. We onderzoeken de opgave en mogelijke oplossingsrichtingen. Hierbij betrekken we mensen uit het gebied. Dit gebeurt via informatieavonden, omgevingswerkgroepen, keukentafelgesprekken, inloopspreekuren en via website en sociale media. In augustus verspreiden we huis-aan-huis een informatiekrant over het project. Daarin kondigt het projectbureau ook een nieuwe ronde informatieavonden aan. We nodigen iedereen van harte uit om naar een van de avonden te komen of zich op een andere manier te laten informeren over het project.

Belangrijk aandachtspunt: schadevergoeding

Bewoners vragen zich terecht af hoe het zit met schadevergoeding als het gebied instroomt. Deze vraag wordt momenteel uitgezocht. We onderzoeken zowel wat de schadevergoeding in de huidige situatie is (als nu het gebied instroomt op een natuurlijke manier) als hoe het in de toekomst is geregeld (als het gebied later instroomt). 

Overige berichten