Werkgroep Achates aan de slag met eerste schetsontwerpen nieuwe locatie

18 mei 2023

Op woensdag 17 mei kwamen leden van voetbalvereniging Achates, gemeente Gennep en het projectteam Lob van Gennep samen voor een eerste werkatelier. Deze stond in het teken van de verplaatsing van de voetbalvelden naar de potentiële nieuwe locatie. Tijdens de bijeenkomst gingen deelnemers aan de slag met eerste schetsontwerpen voor de indeling van het nieuwe sportpark.

Eerder op de dag liet het project Lob van Gennep, samen met gemeente Gennep en voetbalvereniging Achates, in een persgesprek weten dat het gebied tussen de Goorseweg en de Bredeweg het meest geschikt en haalbaar is als nieuwe locatie voor de voetbalvelden. De werkgroep vormde de aftrap voor de volgende fase, waarin voetbalvereniging Achates samen met het project Lob van Gennep en de gemeente Gennep aan de slag gaat met het vormgeven van het sportpark. Dit gebeurde woensdag aan de hand van een tweetal schetsontwerpen voor de inpassing van de velden, clubgebouw, kleedkamers en parkeerruimte. De aanwezigen gingen in gesprek over de wensen ten aanzien van deze schetsontwerpen.

Inloopbijeenkomsten 24 en 30 mei

Op woensdag 24 mei en dinsdag 30 mei vinden van 19.00 – 21.00 uur inloopbijeenkomsten plaats in de kantine van Achates waar deze eerste schetsontwerpen worden gedeeld met andere belanghebbenden en belangstellenden. Om een eerste impressie te krijgen kunt u hier schets 1 en schets 2 bekijken. We gaan op deze avonden graag in gesprek over deze schetsontwerpen en horen graag of er nog aanvullende wensen of vragen zijn.

Nieuwe locatie aan noordzijde van Ottersum

De verplaatsing van de voetbalvelden is nodig om ter hoogte van de huidige voetbalvelden van Achates een nieuwe groene dijk aan te leggen en ruimte te creëren voor de Niers. Ook wordt op deze plek natuurontwikkeling gecombineerd met het versterken van de recreatieve wandelstructuur. Het college van B&W van Gennep besloot op 16 mei dat de locatie aan de Goorseweg, vlakbij de velden van korfbalvereniging VIOS, tennisvereniging TOV en Primates Outdoor en Survivalrun, het meest geschikt en haalbaar is.
 

Overige berichten