Erfgoedstrategie Lob van Gennep volop in ontwikkeling

07 april 2022

Dinsdag 15 maart kwam een tiental deskundigen weer bij elkaar voor een bijeenkomst over de erfgoedstrategie. Deze sessie is het vervolg op een bijeenkomst van afgelopen november. Het doel van de erfgoedstrategie is om in samenhang en weloverwogen om te gaan met zichtbaar en onzichtbaar erfgoed in het projectgebied in relatie tot de beoogde maatregelen voor hoogwaterveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit.

Een aftrap van Geert de Vries, expert ruimtelijke kwaliteit en onderdeel van het projectteam, werd gevolgd door een presentatie van onderzoeksbureau RAAP. Na de eerste sessie in november inventariseerden zij onder meer de landschappelijke, cultuurhistorische, waterstaatkundige en militaire waarden die het gebied rijk is. De conclusie van RAAP: het gebied leest zich als een geschiedenisboek. Mede dankzij haar geografische ligging en de gevarieerde opbouw van het landschap, heeft het gebied in verschillende tijdsperioden een belangrijke rol gespeeld. Zo maakten de Romeinen al gebruik van het gebied maar ook de Tachtigjarige oorlog en de Tweede Wereldoorlog hebben hun sporen in het gebied achtergelaten.  

RAAP gaat in mei verder met haar onderzoek. Het onderzoeksbureau bestudeert dan onder andere de aanwezigheid van Maasheggen in het Niersdal, de landschapsplannen uit de ruilverkaveling uit 1949 en 1951, het Middelaarshuis en het gebied rond de Dam bij Ven-Zelderheide.

Na de presentatie van RAAP gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de aanpak van de erfgoedstrategie. Zo werd onder meer gesproken over de bouwstenen voor een enthousiasmerend verhaal ‘een geschiedenis in vogelvlucht’, de perioden uit de geschiedenis en bijbehorende elementen die belicht moeten worden, hoe tegemoetgekomen wordt aan wensen van inwoners en hoe het erfgoed in samenhang met routes en fysieke ingrepen zichtbaar en beleefbaar gemaakt kan worden. 

Met behulp van deze ’oogst’ werken we de erfgoedstrategie verder uit. Een volgende sessie staat gepland voor eind mei. De presentatie van deze sessie kan je hier bekijken
 

Overige berichten