Inloopbijeenkomst Keersluis dinsdag 24 oktober

22 september 2023

Op dinsdag 24 oktober bent u tussen 19.00 en 21.00 uur welkom bij de inloopbijeenkomst in MFC de Koppel over de stand van zaken van de planuitwerking voor de keersluis Mook. De keersluis moet, als onderdeel van het project Lob van Gennep, ook in de toekomst blijven voldoen aan de wettelijke waterveiligheidseisen. 

De afgelopen periode is onderzocht welke maatregelen er nodig zijn om aan deze eisen te voldoen. In het onderzoek zijn een aantal varianten voor aanpassen of vervangen van de keersluis uitgewerkt en beoordeeld. 

Tijdens de bijeenkomst informeren wij u graag over de variantenafweging en de stappen die hierna genomen zullen worden, en is er ruimte om vragen te stellen over de maatregelen van de keersluis en om aanvullende wensen aan ons mee te geven.  

Overige berichten