Omgevingswerkgroep komt samen in planuitwerkingsfase

28 november 2023

Op 9 november kwam de omgevingswerkgroep (OWG) Lob van Gennep voor de derde keer in de planuitwerkingsfase samen. In deze fase krijgt de uitwerking van de dijktrajecten in de verschillende deelgebieden steeds meer vorm. De bijeenkomst stond in het teken van de ontwikkelingen per deelgebied.

De omgevingswerkgroep bestaat uit afgevaardigden uit iedere dorspkern (Milsbeek, Middelaar, Ottersum, Ven-Zelderheide) en fungeert als klankbordgroep. Ze zijn de oren en ogen van het gebied en adviseren het projectteam over hoe zij de communicatie en participatie vormgeven. De omgevingswerkgroep benadrukte het belang van heldere en tijdige communicatie naar de omgeving over de projectontwikkelingen, met name in de aanloop naar het projectbesluit en de realisatiefase.

Ontwikkelingen per deelgebied

Momenteel worden flinke stappen gezet in de ontwerprondes, waardoor er ook veel nieuws te delen is over de uitwerkingen van de dijktrajecten. Om deze reden organiseert het projectteam deze periode regelmatig inloopbijeenkomsten, werkateliers en keukentafelgesprekken. Bekijk de agenda om te zien welke inloopbijeenkomsten er binnenkort op de planning staan.

Overige berichten