Grondonderzoek Lob van Gennep op stoom

28 januari 2022

Sinds oktober 2021 voert de combinatie Bodex Milieu – Lankelma Geotechniek grondonderzoek uit in het projectgebied Lob van Gennep. Het grondonderzoek startte in Middelaar en verplaatst zich inmiddels ook naar de andere dorpskernen. In dit nieuwsbericht delen we de voortgang van het onderzoek en de planning per dorpskern.

Onderzoek naar verontreinigingen in de bodem

In het hele projectgebied worden handmatig boringen uitgevoerd waarbij monsters van de bodem en het grondwater worden genomen. Dit levert informatie op over eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in de bodem. Deze boringen worden in februari afgerond.

Onderzoek naar draagvermogen van de bodem

Met behulp van een sondeerwagen (zie afbeelding) worden in totaal 340 sonderingen uitgevoerd in het gebied. De sondeerwagen drukt met een pers staven in de grond om zo het draagvermogen van de grond te bepalen. Op dit moment zijn er 87 sonderingen afgerond. De planning voor de resterende sonderingen is als volgt: 

Middelaar

De meeste sonderingen in Middelaar worden in januari afgerond. Op enkele plaatsen is het wegens terreinomstandigheden nog niet mogelijk geweest om onderzoek uit te voeren. Deze resterende sonderingen worden mogelijk in maart uitgevoerd.

Milsbeek

In Milsbeek zijn enkele sonderingen al uitgevoerd. Medio februari volgen sonderingen achter de steenfabriek en nabij de Bloemenstraat richting de N271.

Ottersum

Eind februari start het onderzoek in de buurt van de Henakker en de Kleineweg. Vanaf begin maart volgen sonderingen bij ’t Zand, de voetbalvelden van Achates en de Kleefseweg tot Parc Buitengewoon.

Ven-Zelderheide

De sonderingen ter hoogte van het landbouwgebied Zelder starten begin februari. Eind maart wordt het onderzoek uitgevoerd ten zuiden van de Kleefseweg in de omgeving van de dam.

Onderzoek van belang voor ontwerp dijken

Het onderzoek wordt zoveel mogelijk uitgevoerd vanaf de openbare weg of de dijk. Soms is onderzoek nodig op percelen van agrariërs of particulieren. Inmiddels heeft het project gesproken met alle grondeigenaren en eventuele pachters over toestemming voor betreding van hun percelen. We danken alle eigenaren en pachters hartelijk voor hun medewerking hiervoor. De informatie uit deze onderzoeken is van belang voor het ontwerpen van hogere en sterkere dijken en bepaalt bijvoorbeeld het ruimtebeslag dat nodig is voor de dijkversterking. Voor meer informatie over de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd, kun je deze flyer bekijken. Heb je vragen over het onderzoek, neem dan contact met ons op.

Overige berichten