Inloopbijeenkomst Milsbeek 26 oktober

03 oktober 2023

Op donderdag 26 oktober organiseert het projectteam Lob van Gennep een inloopbijeenkomst in Milsbeek. Tussen 19.00 en 21.00 uur bent u van harte welkom in het Trefpunt, Kerkstraat 31 in Milsbeek. 

De afgelopen periode zijn de plannen voor het dijktracé in Milsbeek, van de rotonde N271 tot de Tielebeek/Bosschebrugweg, verder uitgewerkt. Graag praten we u tijdens de bijeenkomst bij over de te nemen maatregelen, waaronder het verhogen en versterken van bestaande dijken, de nieuwe lage dijken bij de Bloemenstraat en de inzet van het rivierduin als waterkering. Daarnaast vertellen we meer over de natuurontwikkeling in de Milsbeekse uiterwaard en de mogelijkheden voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Ook zullen collega’s van het waterschap aanwezig zijn die betrokken zijn bij het project vervanging oude vuilvang in de Niers. Zij lichten dit project toe en gaan met u in gesprek over de landschappelijke inpassing.
Wij horen graag uw ideeën en natuurlijk is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden is niet nodig en u kunt op ieder gewenst moment binnenlopen.

Overige berichten