Boringen op de Kleefseweg: enige hinder op 17 en 18 mei

13 mei 2022

Op dinsdag 17 mei en woensdag 18 mei vinden asfaltboringen plaats op de Kleefseweg, tussen de Siebengewaldseweg en Parc Buitengewoon in Gennep.
De boringen maken onderdeel uit van het grondonderzoek in het hele projectgebied van Lob van Gennep. Op deze dagen is de weg ter plekke van de boring eenzijdig afgesloten en zorgt een verkeersregelaar voor een veilige doorstroming van het verkeer.

In het hele projectgebied Lob van Gennep worden handmatig boringen uitgevoerd waarbij monsters van de bodem en het grondwater worden genomen. Ter plekke van de Kleefseweg worden monsters van het asfalt en de ondergrond genomen. Dit levert informatie op over eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. Om de werkzaamheden op de Kleefseweg veilig uit te voeren, is het noodzakelijk om tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen. Heb je vragen over deze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.

Overige berichten