Informatiebijeenkomst voor raadsleden en burgerraadsleden gemeente Gennep

27 maart 2024

Op donderdag 21 maart organiseerde het projectteam Lob van Gennep een informatieve avond voor raads- en burgerraadsleden van de gemeente Gennep. Het projectteam praatte hen bij over ontwikkelingen in het project. Onderwerpen als de dijkversterkingsopgave, de aanpak van de participatie, het landschapsplan en groencompensatie en de maatregelen voor versterking ruimtelijke kwaliteit kwamen daarbij aan bod. 

De avond werd geopend door Jeroen Achten, dagelijks bestuurder bij Waterschap Limburg en voorzitter van de Stuurgroep Lob van Gennep. Hij sprak zijn waardering uit voor de grote betrokkenheid vanuit de gemeenteraad bij dit project waarin de verschillende overheden actief samenwerken. 

Het projectteam praatte vervolgens de raads- en burgerraadsleden bij over diverse thema’s. Zo nam het team de aanwezigen mee in de opgave en samenwerking van het project. Er werd stilgestaan bij de aanpak en uitvoering van het participatieproces. Daarnaast lichtte het project toe hoe het werkt aan een groencompensatieplan, om de natuur en het landschap dat we raken met de dijkversterkingsmaatregelen op een goede manier te herstellen. Het landschapsplan geeft daar richting aan. Het projectteam gaf een overzicht van de maatregelen die op diverse plekken in de gemeente genomen worden om het gebied aantrekkelijker en beleefbaarder te maken. Tenslotte werd stilgestaan bij de nieuwe locatie voor Achates.  

Na de presentatie vond er een kleine informatiemarkt plaats met verschillende schetsen en impressies, zoals getoond tijdens de inloopbijeenkomsten van de afgelopen maanden. De aanwezige (burger)raadsleden waren enthousiast over het brede palet aan maatregelen waar het project aan werkt. Ook het belang van zorgvuldige participatie werd onderstreept en aanwezigen gaven aan de uitvoerige aanpak van het project hiervoor te waarderen. 

Overige berichten