Lob van Gennep: wat zijn de feiten? Deel 6

13 juli 2020

Er wordt druk gesproken en geschreven over het project Lob van Gennep. Soms zitten er ook berichten tussen die niet helemaal waar zijn. En dat maakt het lastig voor mensen om een beeld over het project te vormen. Hieronder heeft het projectteam daarom een aantal feiten op een rij gezet.

Een overzicht van de feiten vind je hier.

De spoorbrug bij Mook is geen onderdeel van het MIRT of Deltaprogramma
Op dit moment is de spoorbrug bij Mook geen project dat onderdeel is van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), noch van het nationale Deltaprogramma. Of en wanneer dit een project zou kunnen worden, is niet bekend. Wel is bekend dat de pijlers van de brug voor enige opstuwing in de Maas zorgen, vanaf het moment dat de waterstand boven het stuwpeil uitkomt. Bij de bepaling van waterstanden houden we rekening met de spoorbrug. Dit geldt voor elk van de drie alternatieven.

Het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt’ pakt de flessenhals onder de verbindingsweg Oeffelt-Gennep aan
Onder de verbindingsweg Oeffelt-Gennep (N264) is een smalle waterdoorgang. Deze ‘flessenhals’ zorgt stroomopwaarts hiervan voor hogere waterstanden in de Maas. Het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt' (waarvan de provincie Noord-Brabant trekker is) moet ervoor zorgen dat bij hoogwater de waterstand afneemt (zie de factsheet). Dit gebeurt door het verwijderen van delen van het huidige landhoofd bij de brug (aan Oeffeltse zijde) waardoor de doorstroomopening verbreedt, en door het verlagen van de uiterwaard.

Op de AHN-viewer kan iedereen de hoogte van zijn/haar perceel zien
Ga daarvoor naar de website van het Actueel Hoogtebestand Nederland. Door in te zoomen of een adres/plaats in te vullen, kun je gebieden van dichtbij bekijken. Wanneer je op de locatie van jouw perceel klikt, verschijnt informatie over de hoogte in meters.

Overige berichten