Grondonderzoeken in Mook en Middelaar

14 augustus 2023

In augustus voert het geotechnisch adviesbureau Silt (voorheen Lankelma Techniek) extra boringen uit op een verschillende punten langs het dijktracé in Middelaar. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de opbouw van de ondergrond. In het bijzonder over de dikte en diepte van het kleipakket en maatregelen die nodig zijn voor de stabiliteit van dijk.

Eind augustus vindt ook onderzoek plaats bij de keersluis in Mook. De keersluis moet worden aangepakt om te voldoen aan nieuwe waterveiligheidseisen en daarbij zijn verschillende varianten mogelijk. Hierbij wordt ook gekeken naar het verbeteren van de veiligheid voor scheepvaart, de aansluiting op bestaande- en nieuwe dijken en de keersluis als entree naar het Maasheggengebied.

Hoe worden de onderzoeken uitgevoerd?

Silt start in de week van 21 augustus met de boringen op de aangewezen percelen. In totaal gaat het om 30 tot 50 handboringen tot maximaal vijf meter diepte. Voorafgaand wordt de grond onderzocht op de aanwezigheid van niet-gesprongen exposieven. Met eigenaren en pachters van percelen waarop dit onderzoek is voorzien, zijn afspraken gemaakt hoe en wanneer het onderzoek wordt uitgevoerd.  

Het grondonderzoek bij de keersluis in Mook start in de week 28 augustus. Voor de sonderingen wordt een sondeertruck gebruikt (zie foto). De tweede fase, het uitvoeren van mechanische boringen, start naar waarschijnlijkheid kort daarop.

Waar wordt onderzoek uitgevoerd?

Silt voert de handboringen op de volgende locaties uit:

  • Circa 19 boringen ten noorden van het Kerkpad in Middelaar
  • Circa 4 boringen tussen Bloemenkamp en de Kopseweg in Middelaar
  • Circa 18 boringen tussen de Bloemenstraat en het Niersdal

Heb je vragen over het onderzoek, neem dan contact met ons op
 

Overige berichten