Bewoners enthousiast over plannen voor Milsbeekse Uiterwaard

27 juli 2022

Veel waardering voor de plannen die er nu liggen en ook nog mogelijkheden om de ontwerpen te verbeteren. Dat was de uitkomst van het werkatelier dat werd gehouden op 14 juli met als onderwerp de Milsbeekse Uiterwaard.

Maar liefst zeventien deelnemers waaronder bewoners en vertegenwoordigers van dorpsraad Sl!M, de gemeente Gennep, de firma Wienerberger en Wandelgidsen Milsbeek namen met veel enthousiasme deel aan het werkatelier. Voor de uiterwaard combineert het project maatregelen voor hoogwaterbescherming met maatregelen om het gebied te verbeteren.

Verkennen en onderzoeken

Het projectteam startte de bijeenkomst met een toelichting op de huidige situatie in Milsbeek en de voorgenomen maatregelen uit de voorkeursbeslissing. De plannen voor de uiterwaard zijn omvangrijk: een dijkverplaatsing, natuurontwikkeling, het bevorderen van recreatie en de waterkwaliteit verbeteren, behoren tot de plannen van het project. Om te komen tot een goede uitwerking van al deze plannen, vinden er op dit moment nog verschillende onderzoeken plaats op het gebied van archeologie, flora en fauna en de bodemkwaliteit.  

Toekomstbeeld schetsen

In het tweede deel van de bijeenkomst stond het toekomstbeeld voor het gebied centraal. Verkennende schetsontwerpen gaven een beeld van hoe alle ontwikkelingen in het gebied gezamenlijk worden uitgewerkt.

  • De dijk die nu om de steenfabriek ligt, wordt teruggelegd naar de steilrand van het Maasterras. In opdracht van Wienerberger wordt de oude steenfabriek gesloopt en worden woningen gebouwd. De schoorsteen, als markant herkenningspunt, blijft overeind.  
  • In samenwerking met Rijkswaterstaat voert het project maatregelen uit voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel is zorgen voor ecologisch gezond oppervlaktewater en grondwater.
  • Het project legt een nevengeul aan en verlengt de bestaande kwelgeul in de Gebrande Kamp. Zo verbetert de leefomgeving van planten en dieren in de uiterwaard.
  • Een struinpad zorgt voor een rechtstreekse verbinding van het Middelaarshuis, via de Gebrande Kamp, naar het Genneperhuis.

Verbeterpunten tekenen

Na de presentatie van het projectteam was het de beurt aan de deelnemers om aan de slag te gaan met de vraag: waar zijn nog verbeteringen in het ontwerp mogelijk? Er werd gediscussieerd over hoe het nieuwe struinpad en korte ommetjes vanuit Milsbeek uitgestippeld moeten worden, hoe het dijktracé zo goed mogelijk kan aansluiten op de Bloemenstraat en hoe natuurontwikkeling in de uiterwaard het beste kan worden uitgevoerd. 

Het projectteam neemt alle input van de deelnemers mee in het verder uitwerken van de verkennende schetsen. In het najaar volgt een nieuw werkatelier waarin een ontwerp voor de uiterwaard in samenhang met de dijkversterkingsmaatregelen wordt voorgelegd.  

Overige berichten