Terugblik werkateliers 2 en 3 september

04 september 2020

Op 2 en 3 september kwamen we met bewoners en ondernemers bij elkaar voor de werkateliers. Op woensdag gingen we in Middelaar en Milsbeek in gesprek over de mogelijke inrichting van de dijk en de directe omgeving en donderdag in Ottersum en Ven-Zelderheide.

Ontwerpkeuzes te maken
Gedurende de avond spraken we over wat belangrijk is bij de dijkversterking en de ontwerpkeuzes die we in het proces moeten gaan maken. Er werd eerst een mini-college dijktechniek gegeven, waarin de basisprincipes over waterveiligheid werden toegelicht. Ook werd gedeeld op welke manieren een dijk versterkt kan worden.

De werkateliers staan in het teken van kansen voor ruimtelijke kwaliteit. Van belang daarbij is dat er ruimtelijke uitgangspunten en ambities (ook wel ‘Leidende Principes’) zijn, zodat bij het ontwerpen de bijzondere (gebieds)kwaliteiten blijven behouden of worden versterkt. De 5 Leidende Principes zijn met de deelnemers gedeeld (zie ook de handouts).

Daarna gingen we concreet aan de slag per deelgebied. Direct aanwonenden en ondernemers deelden hun kennis en aandachtspunten met ons. Zo werd er onder andere gesproken over de huidige ligging van de dijk, de verwachte verhoging en verbreding en welke dijktracés er mogelijk zijn op plekken waar nu nog geen dijken aanwezig zijn (bijvoorbeeld in Milsbeek en Ven-Zelderheide). Ook is gesproken over het gebruik van de dijk, de ontsluiting van percelen, verbetering van de waterhuishouding en aanduiding en impact van wandelroutes en fietspaden.

Bij de ontwerpkeuzes doen zich ook dilemma’s voor:

  • Wat heeft de voorkeur: de dijk naar binnen of naar buiten versterken? En in geval van naar buiten versterken: hoe compenseren we ruimte die we daardoor van de rivier afnemen?
  • Hoe om te gaan met bomen op en in de buurt van de dijk?
  • Wandelroutes en fietspaden: op de dijk of juist niet?
  • De dijk glooiend (flauwer talud) over agrarische percelen met behoud van gebruik of juist aan de rand van percelen (met steiler talud)?
  • De inzichten van de bewoners en ondernemers verwerken we in het Werkboek Waterkering. Daarin zijn schetsen en varianten van de dijk opgenomen die we gaandeweg steeds verder uitwerken en zo nodig aanpassen. Zodra de schetsen op basis van de resultaten uit de werkateliers en de input van onze experts concreter zijn, delen we ze op de website.

Vervolg
In oktober vinden weer werkateliers plaats. Daarin gaan we de schetsen, kansen en ideeën verder uitwerken. De resultaten uit elke ronde werkateliers bespreken we ook in de omgevingswerkgroepen, zodat bewoners en ondernemers die deelnemen in de omgevingswerkgroepen ook mee kunnen denken en hun input kunnen leveren op de tussenresultaten. Naar verwachting vinden in januari de laatste ronde werkateliers plaats, waarna we tot een concrete uitwerking komen. Natuurlijk delen we de resultaten vervolgens.

Meer informatie
De presentatie van deze ronde werkateliers is hier te vinden. Je kunt op de hoogte blijven van de werkateliers door de website www.lobvangennep.nl te bezoeken of je via de website aan te melden voor de nieuwsbrief. 

Overige berichten