In gesprek over duurzaamheid tijdens de Markt van Morgen

14 september 2023

Het project Lob van Gennep was op 9 september aanwezig op de Markt van Morgen van de gemeente Gennep. Binnen het project zijn er verschillende manieren waarop we duurzaamheid in de dijkversterkingsplannen verwerken. Voor zover mogelijk maken we gebruik van gebiedseigen grond en hergebruiken we grond of klei uit bestaande dijken. Daarnaast bekijken we of we elektrische voertuigen in kunnen zetten bij het uitvoeren van de dijkversterking. Ook onderzoeken we of de huidige keersluis in Mook kan worden geüpgraded als alternatief voor het bouwen van een nieuwe sluis.

Deze en ook andere onderwerpen kwamen aan bod tijdens de duurzaamheidsmarkt, waarbij we continu in gesprek waren met geïnteresseerden. Er werden allerlei verschillende vragen aan het projectteam gesteld. Deze varieerden van het informeren naar de dijkversterkingsopgave en de huidige stand van zaken van het project, tot specifieke vragen over de versterking van de dijk aan de Gennepse zijde. Ook werd de wens uitgesproken om in de uitwerking van de plannen rekening te houden met wandelroutes. 

Verder konden bezoekers gedurende de dag in een festivalsetting kennismaken met allerlei duurzaamheidsinitiatieven op het gebied van onder andere isolatie, energie en vergroening en was er zelfs de mogelijkheid om tweedehands te shoppen. 

Overige berichten