Partners Lob van Gennep ondertekenen bestuursovereenkomst

05 juli 2022

Alle samenwerkingspartners binnen het project Lob van Gennep hebben hun handtekening gezet onder de bestuursovereenkomst. Met deze overeenkomst zijn de afspraken voor de dijkversterking, de maatregelen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit zoals beschreven in de voorkeursbeslissing en de maatregelen die in het kader van de Kaderrichtlijn Water in de Milsbeekse uiterwaard worden genomen, vastgelegd.

Het project bevindt zich nu in de planuitwerkingsfase, waarin de dijkversterkings-, rivierkundige en ruimtelijke maatregelen in detail worden uitgewerkt. Deze fase eindigt aan het einde van 2024. Daarna gaat de schop in de grond en starten de uitvoeringswerkzaamheden.

Samenwerkingspartners

Lob van Gennep is een gezamenlijk project van het Rijk (Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, waterschappen Limburg en Aa en Maas en gemeenten Gennep en Mook en Middelaar. Ze dragen allemaal financieel bij aan het project.

Overige berichten