Stevig maatregelenpakket voor verbetering keersluis Mook

18 oktober 2023

Een toekomstbestendige keersluis die zorgt voor een hoogwaterveilig achterland. De afgelopen periode onderzocht het projectteam Lob van Gennep wat er nodig is om een goede invulling te geven aan deze opgave. Het projectteam presenteert nu een maatregelenpakket zodat de keersluis tot 2075 voldoet aan de waterveiligheidseisen. 

Het maatregelenpakket is er op gericht de huidige keersluis hoger, betrouwbaarder en sterker te maken. Dat pakt het project als volgt aan: 

  • Hoger: De betonconstructie en deuren worden een halve meter verhoogd tot NAP 13,5 meter. 
  • Betrouwbaarder: Het bewegingswerk en de besturing van de keersluis worden vervangen. Daarnaast vervangt en verbetert het project de schotbalken. De schotbalken worden ook gebruikt om de keersluis volledig af te sluiten.
  • Versterken: De kistdamconstructie wordt verzwaard en verankerd

Met deze aanpassingen zorgt het project dat de keersluis tot 2075 voldoet aan de waterveiligheidseisen, net zoals de dijken die worden versterkt in het project Lob van Gennep. 

Meerdere voordelen door versterking keersluis

In het onderzoek naar een passend maatregelenpakket zijn verschillende opties bekeken waaronder het vervangen van de huidige keersluis. Hoogwaterveiligheid heeft de hoogste prioriteit bij het nemen van maatregelen voor de keersluis. Alle onderzochte opties voldoen aan de wettelijke waterveiligheidseisen. Daarnaast levert dit maatregelenpakket, gericht op het aanpakken van de huidige keersluis, andere voordelen op:

  • Het is duurzame oplossing. De keersluis is op dit moment zo’n 30 jaar oud. Normaalgesproken kan een keersluis 50-100 jaar mee. Met het aanpassen van de keersluis voor de komende 50 jaar, wordt goed gebruik gemaakt van de resterende levensduur van de keersluis. Bovendien zijn voor het aanpassen van de keersluis veel minder nieuwe grond- en bouwstoffen (beton, staal) nodig dan bij de nieuwe keersluis, en heeft het daardoor een lagere milieubelasting;
  • Aanpassen van de huidige keersluis betekent minder overlast ten opzichte van vervanging. Zowel voor omwonenden als voor de recreatievaart. De werktijd- en werkzaamheden zijn beperkt tijdens de uitvoering. Ook is het ruimtebeslag minimaal na de realisatie. Er is wel sprake van ophoging, maar niet van verbreding;
  • Het brengt veruit de laagste maatschappelijke kosten met zich mee. De geschatte investeringskosten voor aanpassing tot 2075 bedragen 5,4 miljoen euro. De kosten voor een nieuwe keersluis zijn geraamd op 35 miljoen euro.

Inloopbijeenkomst 24 oktober

Op dinsdag 24 oktober organiseren we een inloopbijeenkomst, van 19.00 – 21.00 in MFC de Koppel in Middelaar. Wij informeren u dan graag over de uitkomsten van het onderzoek, de onderbouwing van het maatregelenpakket en de stappen die hierna genomen worden. Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen over de maatregelen van de keersluis en om aanvullende wensen aan ons mee te geven. 

 

 

Overige berichten