Lob van Gennep

Op deze website van het project Lob van Gennep vind je alles over de dijkversterkingsopgave tussen Mook en Gennep met als doel: Het verbeteren van de hoogwaterbescherming, het verbeteren van de waterbergende werking van het gebied en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. 

Agenda

Inloopbijeenkomst Middelaar
7 december
Inloopavond Achates (gemeente Gennep)
7 december

Lob van Gennep in vogelvlucht

Partners