Kom naar
onze infoavonden en inloopspreekuren

 

Inloopspreekuur
22 augustus tussen 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.30 uur
Bij Koos, Raadhuisplein 2 in Ottersum
Inloopspreekuur
26 augustus 16.00-18.00 uur
Trefpunt, Kerkstraat 31 in Milsbeek
Informatieavond
2 september 19.00-21.00 uur
De Uitkomst, Kleefseweg 29 in Ven-Zelderheide

Wat is
Lob van Gennep

Lob van Gennep is een uitgestrekt, laag gelegen gebied tussen Mook en Gennep in de overgang van de Maasvallei naar de Bedijkte Maas.

 

meer over ons

 

Denk mee
over jouw leefomgeving

Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk onderzoeken samen met bewoners oplossingen om de waterveiligheid te verbeteren en de ruimtelijke kwaliteit te versterken.

Deel jouw idee

Mooier en veiliger leven met de Maas

Mensen beseffen het vaak niet meer. De Lob van Gennep is van oudsher onderdeel van de rivier de Maas. Tijdens extreem hoogwater, hoger dan in ‘93 en ‘95, stroomt water het gebied in waar het tijdelijk wordt geparkeerd. Tegelijkertijd bieden dijken bescherming tegen hoogwater. Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk onderzoeken samen met belanghebbenden oplossingen om de waterveiligheid in het gebied en tot de Biesbosch te verbeteren en de bijzondere gebiedskwaliteiten te versterken. Hierbij blijft de status van het rivierbed behouden als een gebied met een waterbergende werking. Het is goed wonen, werken en ontspannen in de Lob van Gennep. En iedere kans om dat verder te verbeteren, grijpen we aan.