Over het project Lob van Gennep

Het project Lob van Gennep heeft drie doelen: het verbeteren van de hoogwaterbescherming, het verbeteren van de waterbergende werking en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied.

Hier lees je meer over het project Lob van Gennep.

De ontwerp-voorkeursbeslissing

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat ‘Reguliere Dijken’ in de ontwerp-voorkeursbeslissing is opgenomen voor de Lob van Gennep. 

Klik hier voor meer informatie. 

Klik hier om u aan te melden voor de digitale informatiebijeenkomst

Verhalen achter de dijk

Het project Lob van Gennep spreekt regelmatig met inwoners en ondernemers over de dijkversterkingsopgave.
Het zijn vaak persoonlijke verhalen waarin mensen hun relatie met het water en de dijkversterkingsplannen 
bespreken. 

In de serie ‘Verhalen achter de dijk’ delen we de enkele van deze verhalen.

Vragen en contact

Neem voor vragen contact met ons op door te mailen (info@lobvangennep.nl) of te bellen (088 - 88 90 354).
Dan plannen wij samen een afspraak.

Op een andere manier meedenken? Hier lees je er meer over.

Lob Actueel 12

Digitale informatiemarkt - december 2020

 

Agenda

Digitale informatiebijeenkomst ontwerp-voorkeursbeslissing
22 juni 18:00-20:30 uur
Klik hier voor meer informatie
Spreekuur
24 juni 14.00 - 16.00 uur
Op locatie
Digitale informatiebijeenkomst ontwerp-voorkeursbeslissing
24 juni 19:30-22:00 uur
Klik hier voor meer informatie