Waarom dit project? Bekijk hieronder de animatie

Wat is
de Lob van Gennep?

Lob van Gennep is een uitgestrekt, laag gelegen gebied tussen Mook en Gennep in de overgang van de Maasvallei naar de Bedijkte Maas.

 

meer over ons

 

Denk mee
over jouw leefomgeving

Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk onderzoeken samen met bewoners oplossingen om de waterveiligheid te verbeteren en de ruimtelijke kwaliteit te versterken.

Deel jouw idee

De Lob van Gennep 

De Lob van Gennep is een uitgestrekt, laaggelegen gebied tussen Mook en Gennep. Je beseft het vaak niet, maar van oudsher is dit gebied onderdeel van de Maas. Zo’n 7.000 mensen wonen in de dorpen Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Plasmolen en Middelaar. Ook is er veel bedrijvigheid. Men woont en werkt dus in de bedding van een rivier.

Op dit moment beschermen dijken het gebied tegen hoogwater. Tegelijkertijd stroomt bij hoge waterstanden het gebied op een natuurlijke manier in. Daar staat niet iedereen dagelijks bij stil. Dat is ook logisch, want dit gebeurt alleen bij zeer hoogwater, hoger dan in ’93 en ’95.

In de huidige situatie lopen we tegen een dilemma aan. Voor een betere bescherming moeten de dijken hoger en sterker. Dat kan alleen niet zomaar, omdat het gebied onderdeel van de Maas is. De rivier heeft de ruimte nodig bij hoogwater. Zowel de hoogwaterbescherming als de ruimte voor de rivier zijn nodig.

De Lob van Gennep is niet alleen een gebied maar ook de naam van een project. Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk onderzoeken samen met mensen uit het gebied mogelijkheden om zowel de bescherming tegen hoogwater als de waterberging te verbeteren. Als we hiermee aan de slag gaan, willen we het gebied ook aantrekkelijker maken.

Er is nog niets besloten. Het project bevindt zich nu in de zogeheten verkenningsfase. Samen met de omgeving verkennen we de komende periode de opgave en gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen met alle voor- en nadelen.