Over het project Lob van Gennep

Het project Lob van Gennep heeft drie doelen: het verbeteren van de hoogwaterbescherming, het verbeteren van de waterbergende werking en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied.

Hier lees je meer over het project Lob van Gennep.

Tussenresultaten onderzoeken

De tussenresultaten van de onderzoeken naar de drie kansrijke alternatieven wijzen eenzelfde richting in, namelijk het alternatief ‘Reguliere Dijken’. Een definitieve beslissing volgt pas aan het eind van de verkenning.

Hier lees je de toelichting over de drie alternatieven.

Verhalen achter de dijk

Het project Lob van Gennep spreekt regelmatig met inwoners en ondernemers over de dijkversterkingsopgave.
Het zijn vaak persoonlijke verhalen waarin mensen hun relatie met het water en de dijkversterkingsplannen 
bespreken. 

In de serie ‘Verhalen achter de dijk’ delen we de enkele van deze verhalen.

Vragen en contact

Neem voor vragen contact met ons op door te mailen (info@lobvangennep.nl) of te bellen (088 - 88 90 354).
Dan plannen wij samen een afspraak.

Op een andere manier meedenken? Hier lees je er meer over.

Lob Actueel 12

Digitale informatiemarkt - december 2020

 

Agenda

Ochtend spreekuur
11 mei 10.00 - 12.00 uur
Digitaal of telefonisch
Middag spreekuur
27 mei 14.00 - 16.00 uur
Digitaal of telefonisch
Ochtend spreekuur
8 juni 10.00 - 12.00 uur
Digitaal of telefonisch