Over het project Lob van Gennep

Het project Lob van Gennep heeft drie doelen: het verbeteren van de hoogwaterbescherming, het verbeteren van de waterbergende werking en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Hier lees je meer over het project Lob van Gennep.

De ontwerp-voorkeursbeslissing

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat ‘Reguliere Dijken’ in de ontwerp-voorkeursbeslissing is opgenomen voor de Lob van Gennep. Klik hier voor meer informatie. 

 

Verhalen achter de dijk

Het project Lob van Gennep spreekt regelmatig met inwoners en ondernemers over de dijkversterkingsopgave.
Het zijn vaak persoonlijke verhalen waarin mensen hun relatie met het water en de dijkversterkingsplannen 
bespreken. In de serie ‘Verhalen achter de dijk’ delen we enkele van deze verhalen.

De interactieve kaart 

Op de interactieve kaart is, volgens de ontwerp-voorkeursbeslissing, te zien hoe het dijktracé loopt en welke zogenaamde ruimtelijke maatregelen er per deelgebied (mogelijk) worden uitgevoerd. Op de kaart staan diverse pictogrammen weergegeven die aanvullende informatie geven wanneer je erop klikt. 

Agenda

Data voor de agenda van 2022 verschijnen binnenkort