Paaltjes gezien in het veld?

30 oktober 2020

Sinds donderdag 29 oktober kun je op een aantal locaties in Ven-Zelderheide en Milsbeek paaltjes zien staan. In overleg met de grondeigenaren is daar gekeken wat een mogelijke locatie kan zijn voor een nieuw stuk waterkering.

Voor het project Lob van Gennep worden de huidige dijken in het gebied verhoogd en versterkt. Op plekken waar nu nog geen dijk ligt, wordt onderzocht wat mogelijk nieuwe tracés kunnen zijn. De geplaatste paaltjes geven met een oranje plakbandje aan hoe hoog de waterkering zal worden als deze daar komt te liggen. Door dit al in de verkenningsfase uit te zetten, komt informatie beschikbaar die helpt om het aantal mogelijke tracés die momenteel worden onderzocht, terug te brengen. Deze informatie gebruiken we weer in de werkateliers die in november 2020 plaatsvinden.

Bij de paaltjes op de akker bij Biesterveld in Ven-Zelderheide is de hoogte van de (nieuwe) waterkering extra opgehoogd met 50 cm. Dit is gedaan, omdat met die (extra) hoogte agrarisch gebruik van de waterkering mogelijk is. Zowel dit tracé als het tracé over de weg Biesterveld is ingemeten. Indien de waterkering ter hoogte van de weg Biesterveld komt te liggen, is de extra hoogte van 50 cm niet nodig, want dan is geen agrarisch gebruik nodig. Dit geeft zowel inzicht voor de grondeigenaar als het projectteam.

In Milsbeek staan paaltjes direct langs de Bloemenstraat (tussen nr 15 en 17), op de kleine bestaande kering op het grasland tegen het bos aan en op enkele plekken langs de Bossebrugweg. Op enkele paaltjes zijn twee oranje plakbandjes opgenomen. Het onderste plakbandje is dan de beoogde hoogte van de waterkering (bijvoorbeeld ter plekke van de weg). Bij het bovenste plakbandje is rekening gehouden met de extra hoogte van 50 cm, zodat hier een combinatie met natuur of bos mogelijk is.

 

Overige berichten