Onderzoek nieuwe locatie voetbalvelden Ottersum

07 maart 2023

Het project Lob van Gennep werkt aan hoogwaterveiligheid in het gebied tussen Gennep en Mook. Voor Ottersum betekent dit onder andere het versterken van de huidige dijken en op sommige plekken het realiseren van nieuwe dijken. Ter hoogte van de huidige voetbalvelden van Achates wordt een nieuwe groene dijk gerealiseerd. Daarom moeten de voetbalvelden van Achates verplaatst worden. 

Zoekgebied steeds concreter

In de afgelopen maanden heeft het project onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een nieuwe locatie voor het sportcomplex. Daarbij zijn we uitgegaan van een breed zoekgebied: de noordzijde van de kern Ottersum. Hierbinnen wordt onderzocht wat de beste locatie is om de nieuwe voetbalvelden aan te kunnen leggen. Inmiddels is het zoekgebied concreter geworden. We oriënteren ons met name op het landbouwgebied tussen de Goorseweg en de Bredeweg. 

Op korte termijn duidelijkheid

De exacte locatie van het sportcomplex is op dit moment nog niet bekend. Dat is onder andere afhankelijk van de aankoop van benodigde gronden. We verwachten echter wel dat er op korte termijn duidelijkheid gaat ontstaan. Om voldoende informatie te hebben over de gronden in het zoekgebied, zijn de afgelopen weken diverse onderzoeken uitgevoerd. Het gaat om bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en onderzoek naar flora en fauna. We verwachten in de loop van april meer duidelijkheid te kunnen geven over de nieuwe locatie.

Bestemmingsplan wijziging

Zodra er meer helderheid is over de nieuwe locatie kunnen we ook informatie geven over de verdere uitwerking van het ontwerp en de procedure die we volgen. Voordat de realisatiefase kan beginnen, dient immers een bestemmingsplanprocedure gevolgd te worden. We verwachten dat deze procedure eind 2023 – begin 2024 doorlopen zal worden.

Meer informatie

Op de hoogte blijven? Volg ons via de nieuwsbrief, onze website en onze sociale media kanalen.

Overige berichten