Projectteam bespreekt dijkversterking Ottersumse Sint Janstraat met aanwonenden

19 december 2023

Donderdag 14 december bracht het projectteam een bezoek aan Ottersum. In een bijeenkomst voor inwoners aan de Sint Janstraat lichtte het team toe hoe de dijkversterkingsplannen hier tot stand komen. Een groep van 15 bewoners luisterde aandachtig naar de toelichting van het projectteam. Met de verhuizing van Achates naar de noordzijde van het dorp, verandert er een hoop in de directe omgeving van de Sint Janstraat.

Stenen keermuur maakt plaats voor groene dijk

Langs het complex van Achates loopt op dit moment een stenen muur die fungeert als kering. In de plannen van het project verdwijnt deze muur en komt er een groene dijk voor in de plaats. De hoogte van deze dijk wordt nog nader uitgewerkt. De dijk komt ook wat verder van de weg af te liggen. Tijdens de bijeenkomst werden vragen gesteld over de ligging van deze nieuwe dijk. In eerdere sessies werd namelijk besproken dat de dijk vanaf de Siebengewaldseweg dwars over het hoofdveld van Achates zou komen te liggen. Het projectteam lichtte toe dat de keuze is gevallen op een dijk ter hoogte van de keermuur om zo meer ruimte te hebben voor de Niers wanneer dat nodig is. Dat maakt ook meteen meer ruimte voor de natuur vlak aan de Niers.

Groen compenseren in het projectgebied

Landschapsarchitect Matthijs Willemsen deelde de voortgang op het gebied van het groencompensatieplan. Dit plan beschrijft hoe het project groen in het gebied gaat compenseren dat verdwijnt door de dijkversterking. Aanwezigen reageerden positief op de plannen. Wel werd de wens uitgesproken om de knotwilgen rond het voetbalveld te behouden. Het projectteam neemt deze wens mee in de verdere uitwerking van het dijktracé.

Na de toelichting van het projecteam stelden aanwezigen nog vragen over verschillende onderwerpen. Zo werd er gevraagd naar de mogelijkheid om het wandelpad in het Niersdal te verbinden met een pad aan de overzijde. Hierdoor wordt het mogelijk een aansluitend rondje te maken richting het Genneperhuis. Ook dit neemt het projectteam mee in de verdere uitwerking van de plannen.

Inloopbijeenkomst op 18 januari

Op donderdag 18 januari organiseert het projectteam een inloopbijeenkomst over de maatregelen in heel Ottersum. Tussen 19.00 en 21.00 uur bent u van harte welkom in de kantine van voetbalclub Achates (Sint Janstraat 66). Aanmelden is niet nodig en u kunt op ieder gewenst moment binnenlopen.

 

Overige berichten