Programma informatiemarkten 9 en 10 december

02 december 2019

Het project Lob van Gennep organiseert in december twee nieuwe informatiemarkten waarop geïnteresseerden informatie kunnen ophalen en vragen kunnen stellen aan het projectteam. De eerste informatiemarkt vindt plaats op maandag 9 december, van 16.00 tot 21.00 uur bij het Trefpunt in Milsbeek. De tweede vindt plaats op dinsdag 10 december van 16.00 tot 21.00 uur bij Pica Mara in Gennep. De informatiemarkten zijn doorlopend te bezoeken.

 

Vier zalen

Tijdens beide informatiemarkten worden in vier zalen verschillende thema’s toegelicht. Ook is het steeds mogelijk om in gesprek te gaan met de leden van het projectteam. 

Let wel, er is nog niets besloten. In het eerste kwartaal van 2020 wordt bekend welke oplossingsrichtingen we verder gaan uitwerken en onderzoeken. En aan het einde van de verkenning, medio 2021, neemt de minister pas een besluit.
 

Zaal 1: Toelichting werking Maas

In zaal 1 geeft omgevingsmanager Keesjan van den Herik een toelichting over de werking van de Maas en de ontstaansgeschiedenis van de hoogwaterbescherming in Limburg. Deze toelichting geeft inzicht in de waterveiligheidsopgave voor de Lob van Gennep.

Tijdens deze toelichting komen ook veelgestelde vragen aan bod over thema’s als: maatregelen elders langs de Maas, de werking van stuwen in de Maas en het voldoen van de Lob van Gennep aan de wettelijke waterveiligheidsnorm.

Tijden: 16.30 tot 17.30 uur | 18.30 tot 19.30 uur | 20.00 tot 21.00 uur
 

Zaal 2: Opgave project

Het waarom van het project Lob van Gennep staat centraal in zaal 2. Je kunt er onder meer informatie vinden over de doelstellingen van het project, de volgende stappen in de verkenning en projecten die elders langs de Maas plaatsvinden.
 

Zaal 3: Mogelijke oplossingsrichtingen en ideeën

Zaal 3 staat in het teken van de mogelijke oplossingsrichtingen die momenteel in beeld zijn. Gesprekken van de afgelopen periode hebben verschillende oplossingsrichtingen en nieuwe ideeën opgeleverd. Daarnaast komen ook de volgende stappen in de verkenning en de verschillende onderzoeken die worden uitgevoerd aan bod.
 

Zaal 4: Centrale informatiemarkt

In de centrale zaal word je via verschillende themahoeken onder meer bijgepraat over de stappen die in de verdere verkenning in 2020 en 2021 gezet gaan worden, de planning, wanneer en hoe besluitvorming plaatsvindt en de nog uit te voeren onderzoeken.

Overige berichten