Yvonne van Kruchten nieuwe projectdirecteur Lob van Gennep

31 mei 2022

Eind maart nam de minister van Infrastructuur en Waterstaat de voorkeursbeslissing voor het project Lob van Gennep. Met deze beslissing eindigde de verkenningsfase en startte de planuitwerkingsfase. De fase-overgang markeerde ook een verandering binnen het projectteam. Bart van Bussel neemt afscheid als projectdirecteur en wordt opgevolgd door Yvonne van Kruchten.

Bart was sinds de start van de verkenning verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Hij is blij dat het projectteam samen met de omgeving tot deze voorkeursbeslissing is gekomen: “Ik ben trots dat ik namens 8 samenwerkende partijen uitvoering mocht geven aan de verkenning van het project Lob van Gennep. Via gebiedsgericht werken en een ruimtelijk integrale benadering zijn we samen met bewoners en ondernemers uit het gebied tot een mooie oplossing voor de gebiedsopgave gekomen. Met een samenhangend pakket van dijkversterkings-, rivierkundige en ruimtelijke maatregelen verbetert de waterveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit, waaronder natuur, landschap, recreatie en toerisme. Nu breekt een nieuwe fase binnen het project aan. Een geschikt moment om de fakkel door te geven aan Yvonne van Kruchten, die als mijn plaatsvervanger en tevens als technisch manager van begin af aan betrokken is bij dit project. Ik ben ervan overtuigd dat Yvonne haar rol als projectdirecteur met verve gaat vervullen en wens haar veel succes!”

Vanuit haar rol als plaatsvervangend projectdirecteur en technisch manager was Yvonne verantwoordelijk voor de uitwerkingen van de dijkversterkingsmaatregelen en een deel van de onderzoeken. Ze kijkt er naar uit om de plannen verder in detail uit te werken: “Met de voorkeursbeslissing hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt, maar we zijn er nog niet. In de planuitwerking werken we de voorkeursbeslissing verder uit. Het is mijn ambitie om de positieve energie die is ontstaan in de verkenning vast te houden. De intensieve gebiedsparticipatie met inwoners, bedrijven, verenigingen en andere belanghebbenden zetten we dan ook absoluut voort. Om zo toe te werken naar een ontwerp dat echt passend en op maat is voor het gebied. Ik heb er heel veel zin in om in mijn nieuwe rol als verantwoordelijk projectdirecteur samen met de mensen in het gebied, de betrokken bestuurders en het projectteam verder aan de slag te gaan met dit mooie project.”

Overige berichten