Aanvullende onderzoeken op nieuwe locatie sportpark Achates

05 maart 2024

Op donderdag 7 maart vindt er bodemonderzoek plaats op de locatie van het toekomstige sportpark Achates. Met behulp van sonderingen en boringen krijgen onderzoekers inzicht in de bodemopbouw van de grond tussen de Goorseweg en Bredeweg in Ottersum. 

De werkzaamheden maken deel uit van het plan de voetbalvelden van Achates te verplaatsen naar de noordzijde van Ottersum. Afgelopen november gaf het college groen licht voor het ontwerpbestemmingsplan. Voorafgaand aan het grondonderzoek wordt de grond onderzocht op de aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Daarna volgen de sonderingen en boringen. De werkzaamheden nemen een dag in beslag en leveren naar verwachting geen hinder op voor de omgeving.

Heb je vragen over het onderzoek? Neem dan contact met ons op.

Overige berichten