Milsbeek

Milsbeek is ontstaan als lintdorp en ligt op zandruggen van rivierduinen. Het project werkt aan het versterken van de huidige dijken. Onder meer langs de voormalige steenfabriek, op het oostelijk deel van de Bloemenstraat en langs de N271. Daar waar nu geen dijken zijn, zoals de Bossebrugweg en ten oosten van de Steenfabriek, worden dijken aangelegd. Een bijzondere plek is het rivierduin, dat als verborgen waterkering wordt ingezet. Op de te lage delen wordt het bos gekapt en vervolgens op hoogte gebracht. Daarna zal het bos weer aangeplant worden. Daarmee respecteren we het fraaie landschap. 

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen uit Milsbeek. Daarnaast kunt u hier relevante documenten bekijken en informeren wij u over bijeenkomsten die op de planning staan. 

Toelichting op dijkversterkingsplannen

De afgelopen periode zijn de plannen voor het dijktracé in Milsbeek, van de rotonde N271 tot de Tielebeek/Bosschebrugweg, verder uitgewerkt. Op 26 oktober 2023 organiseerde het projectteam daarom een inloopbijeenkomst om inwoners, ondernemers en geïnteresseerden bij te praten. Het project neemt diverse maatregelen. Zo worden bestaande dijken verhoogd, bij de Bloemenstraat komen nieuwe lage dijken en het rivierduin gaat ingezet worden als waterkering. Daarnaast is natuurontwikkeling van de Milsbeekse uiterwaard opgenomen in het maatregelenpakket en wordt de ruimtelijke kwaliteit versterkt.

Inwoners in gesprek tijdens de inloopbijeenkomst

Agenda

De volgende inloopbijeenkomst vindt plaats in het tweede kwartaal van 2024. Een exacte datum volgt.