Milsbeek

Milsbeek is ontstaan als lintdorp en ligt op zandruggen van rivierduinen. Het project werkt aan het versterken van de huidige dijken. Onder meer langs de voormalige steenfabriek, op het oostelijk deel van de Bloemenstraat en langs de N271. Daar waar nu geen dijken zijn, zoals de Bossebrugweg en ten oosten van de Steenfabriek, worden dijken aangelegd. Een bijzondere plek is het rivierduin, dat als verborgen waterkering wordt ingezet. Op de te lage delen wordt het bos gekapt en vervolgens op hoogte gebracht. Daarna zal het bos weer aangeplant worden. Daarmee respecteren we het fraaie landschap. 

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen uit Milsbeek. Daarnaast kunt u hier relevante documenten bekijken en informeren wij u over bijeenkomsten die op de planning staan. 

Rijkswaterstaat werkt aan plannen Milsbeekse uiterwaard: kennisgeving ter inzage

Rijkswaterstaat verkent samen met het project Lob van Gennep mogelijkheden om de ecologische waterkwaliteit in de Milsbeekse uiterwaard te verbeteren. De plannen maken onderdeel uit van de KRW: Kaderrichtlijn Water. Van 18 juni tot en met 30 juli kan iedereen die dat wenst, meedenken over de plannen. 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn. Het doel van deze richtlijn is onder meer om de ecologische waterkwaliteit van onze rivieren, meren, beken, kustzones en bijbehorende grondwateren op orde te hebben. Zo dus ook voor de Maas. Al het water in Nederland moet in 2027 een goed leefgebied vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. 

In de Kennisgeving Voornemen en kennisgeving participatie kunt u meer informatie vinden over hoe u een bijdrage kunt leveren. 

Milsbeekse uiterwaard

Inloopbijeenkomst in Milsbeek op 26 juni

Woensdag 26 juni organiseert het projectteam Lob van Gennep een inloopbijeenkomst in Milsbeek. Tussen 19.00 en 21.00 uur bent u van harte welkom in het Trefpunt, Kerkstraat 31 in Milsbeek. 

De afgelopen periode zijn de plannen voor het dijktracé in Milsbeek, van de rotonde N271 tot de Tielebeek/Bossebrugweg, verder uitgewerkt. Graag praten we u tijdens de bijeenkomst bij over de te nemen maatregelen, waaronder het verhogen en versterken van bestaande dijken, de nieuwe lage dijken bij de Bloemenstraat en de inzet van het rivierduin als waterkering. Daarnaast praten we u graag bij over de maatregelen om het gebied mooier en aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld bij de entree naar het Genneperhuis. Naast de dijkversterkingsmaatregeen is er ook aandacht voor de plannen in de Milsbeekse uiterwaard.

Milsbeekse uiterwaard

Inwoners Milsbeek denken na over aantrekkelijke leefomgeving

Naast de dijkversterkingsmaatregelen binnen het project, werken we ook maatregelen uit om het gebied mooier en aantrekkelijker te maken. Op donderdag 30 mei gingen we daar het gesprek over aan in Milsbeek.

De bijeenkomst stond in het teken van de ruimtelijke maatregelen op drie locaties: de recreatieve plek bij de vuilvang van de Niers, de toegang tot het Genneperhuis en de Milsbeekse uiterwaard. Bij de vuilvang van de Niers spraken de aanwezigen de wens uit om de parkeerplaatsen terug te brengen, indien mogelijk langs de weg. Bij de toegang tot het Genneperhuis konden de aanwezigen onder andere meedenken over de ligging van het fietspad. Daarbij werd aandacht gevraagd voor de fietsveiligheid bij de aansluiting op de Bloemenstraat. Ook wil men graag voldoende zitgelegenheid omdat daar ook nu al veel gebruik van wordt gemaakt. De natuurlijke inrichting van de uiterwaard en de struinmogelijkheden werden goed ontvangen. Ook op het uitkijkpunt over het natuurgebied werd enthousiast gereageerd. De groep gaf hierbij een aantal aandachtspunten mee, zoals het maken van goede afspraken over het gebruik van het terrein om overlast te voorkomen.

 

Met een groep genodigden dacht het projectteam na over maatregelen om het gebied aantrekkelijker te maken.

Trillingsonderzoek schoorsteen steenfabriek Milsbeek uitgesteld

In mei 2024 zou veldwerk plaatsvinden voor een eerder aangekondigd trillingsonderzoek bij de schoorsteen van de voormalige steenfabriek in Milsbeek. Wegens onvoorziene omstandigheden kon het onderzoek toen niet plaatsvinden.

Door de recente hevige regenval kan een hoogwerker die nodig is voor het onderzoek niet veilig worden afgesteld. Het ingenieursbureau gaat op zoek naar een nieuwe datum om het onderzoek uit te voeren. Via deze website laten wij u weten wanneer een nieuwe datum bekend is.

Betsaande dijk langs de Maas achter de voormalige steenfabriek in Milsbeek.

Agenda

De volgende inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 26 juni. Klik hier voor meer informatie.