Erfgoedstrategie Lob van Gennep bijna afgerond

23 juni 2022

Hoe ga je om met zichtbaar en onzichtbaar erfgoed in het projectgebied in relatie tot de beoogde maatregelen voor hoogwaterveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit en reeds aanwezige ontwikkelingen? Deze vraag stond 31 mei weer centraal tijdens de derde bijeenkomst rond het ontwikkelen van een erfgoedstrategie voor het projectgebied Lob van Gennep.

Twee bijeenkomsten en diverse onderzoeken verder, begint de erfgoedstrategie vorm te krijgen. De derde sessie startte met een terugkoppeling door bureau RAAP van het vervolgonderzoek naar historische factoren die het huidige landschapskarakter bepalen. In hun terugkoppeling sprak bureau RAAP onder meer over de vorming van rivierterrassen in het gebied, de mogelijke aanwezigheid van Romeinse wegen langs de Maas en Niers, de invloed van de industrialisatie en de ontwikkeling van het Maasheggenlandschap door de jaren heen.

Vervolgens was het woord aan landschapsarchitect Matthijs Willemsen en expert ruimtelijke kwaliteit Geert de Vries. Zij gingen dieper in op de aanpak om het aanwezige erfgoed te behouden en/of zichtbaar en beleefbaar te maken. Uitgangspunt hierbij is dat het landschap leidend is en zorgt voor samenhang tussen de verschillende erfgoed objecten en locaties in het gebied. Vanwege de rijke historie die het gebied heeft en de talloze aanknopingspunten die er zijn om erfgoed in beeld te brengen, is het nodig om een selectie te maken: locaties waar erfgoed in samenhang met landschappelijke structuren zichtbaar gemaakt kan worden.

Met die opgave werden de aanwezige deskundigen aan het werk gezet. In kleine groepen bespraken zij vanuit welke invalshoeken de erfgoedstrategie aangepakt kan worden, welke locaties zeker onderdeel moeten uitmaken van de erfgoedstrategie en welke ambities er per locatie zijn om erfgoed tot leven te brengen. Een uitwerking van de erfgoedstrategie wordt eind juni voorgelegd aan de stuurgroep van het project Lob van Gennep. De presentatie gebruikt tijdens de sessie kan je hier bekijken. 

 

Overige berichten