Lob van Gennep lanceert interactieve kaart projectgebied

05 juli 2021

Met het besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de ontwerp-voorkeursbeslissing wordt steeds duidelijker op welke locaties dijkversterkingsmaatregelen worden genomen en waar maatregelen kunnen komen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit. De ontwerp-voorkeursbeslissing ligt tot en met 22 juli ter inzage. Om al deze maatregelen op een heldere manier toe te lichten, is vanaf vandaag een interactieve kaart van het projectgebied beschikbaar.

Het versterken van dijken en aanleggen van nieuwe dijken vraagt ruimte en raakt daarmee aan de inrichting van het gebied. Dit biedt ook kansen voor het ontwikkelen van het gebied en het landschap. Het biedt mogelijkheden om de aanwezige gebiedskwaliteiten te behouden, te versterken en te verbinden. De omgeving heeft tijdens werkateliers, keukentafelgesprekken, spreekuren en omgevingswerkgroepen diverse ideeën voor de maatregelen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit aangedragen. In de ontwerp-voorkeursbeslissing is een groot deel van deze ideeën opgenomen en uitgewerkt.

Op de interactieve kaart is, volgens de ontwerp-voorkeursbeslissing, te zien hoe het dijktracé loopt en welke zogenaamde ruimtelijke maatregelen er per deelgebied (mogelijk) worden uitgevoerd. Op de kaart staan diverse pictogrammen weergegeven die aanvullende informatie geven wanneer je erop klikt. Klik hier om de kaart te bekijken. 

Overige berichten