Leidende Principes: het kader voor ruimtelijke kwaliteit

01 oktober 2020

Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit is een van de drie doelen van het project Lob van Gennep. Om dit doel concreet te maken, zijn er door de stuurgroep vijf ‘Leidende Principes’ vastgesteld. Deze vormen de uitgangspunten waar rekening mee wordt gehouden bij het ontwerp en de inpassing van de dijken in het gebied. Hier gaat het project mee aan de slag.

De vijf Leidende Principes zijn:

  1. Bij de tracékeuze voor en versterking van de dijk en eventuele herinrichting van beken en natuurontwikkeling is het landschap leidend.
  2. Bij het ontwerp van de dijk komen we tot vanzelfsprekende dijken, denkend vanuit de directe omgeving.
  3. De dijk en directe omgeving dragen bij aan het contact van de dorpen met de Maas en Niers.
  4. Verbeter de ontsluiting en toegankelijkheid van het landschap voor gebruikers, wandelaars en fietsers.
  5. Dijkversterking en mogelijke maatregelen aan beekherstel en natuurontwikkeling zijn een fundament en katalysator voor de ontwikkeling van een vitaal landschap.

Een uitgebreide toelichting van bovenstaande principes lees je in het document ‘Ruimtelijke kwaliteit Lob van Gennep, Leidende Principes’.

Overige berichten