Denk jij met ons mee?

Het projectteam Lob van Gennep betrekt op diverse manieren de omgeving bij het uitwerken van de dijkversterkingsmaatregelen. 

Omgevingswerkgroep

Tijdens de verkenningsfase waren er zes omgevingswerkgroepen: Milsbeek, Middelaar en Plasmolen, Ottersum en Ven-Zelderheide, Agrariërs, Dorpsraden en Ondernemers. In de huidige planuitwerkingsfase ligt de nadruk op de concrete uitwerking van de verschillende dijktrajecten met direct aanwonenden en werkt het project met één omgevingswerkgroep die fungeert als klankbordgroep. De leden denken mee over het proces om te komen tot een (ontwerp) projectbesluit en over de (tussen)resultaten uit themabijeenkomsten en werkateliers.

Werkateliers

We hebben de dijk langs de Lob van Gennep verdeeld in vier werkateliers: Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek en Middelaar/Plasmolen. In die werkateliers zitten bewoners die direct wonen en werken aan de dijk of de beken, mensen van de gemeente en technisch specialisten uit het projectteam. Tijdens de werkateliers gaan de deelnemers aan de slag met het uitwerken, ontwerpen en verkennen van dijksecties, beekherstel en andere maatregelen. De bewoners in deze werkateliers zijn de experts van deze omgeving en hun kennis en kunde wordt daarom optimaal benut.

Projectteam Lob van Gennep

Keukentafelgesprekken

Heb je als direct betrokkene vragen die zich beter lenen voor een persoonlijk gesprek? Dan komen wij graag bij je langs. Stuur een mail naar [email protected], dan nemen wij contact met je op.

Bel of mail ons 

We zijn te bereiken via [email protected] of 088 - 88 90 354.