Lob Actueel 10: ruimtelijke kwaliteit

13 oktober 2020

De Lob van Gennep kent enorm veel landschappelijke kwaliteiten. Naast het verbeteren van de hoogwaterveiligheid en de waterbergende werking, krijgt het gebied ook een stevige impuls. De Leidende Principes vormen daarbij het uitgangspunt. In de werkateliers wordt het ontwerp van de dijken besproken met omwonenden.

Geert de Vries, Expert ruimtelijke kwaliteit en lid van het kernteam, vertelt er in deze aflevering van Lob Actueel meer over en licht toe hoe de kwaliteiten van het gebied versterkt kunnen worden. Over de werkateliers geeft Marijke van der Steen, Omgevingsmanager en lid van het kernteam, uitleg.

Overige berichten