Video: Wie gaat er over onze dijken?

25 februari 2022

Alle Nederlanders moeten goed worden beschermd tegen hoogwater. Daarom werken alle waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan sterke dijken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Maar, wie gaat er nou eigenlijk over zo’n dijk? In onderstaande video krijg je een antwoord op deze vraag.

Het project Lob van Gennep maakt onderdeel uit van het HWBP. Wil je meer weten over het HWBP? Neem dan een kijkje in de Lob Academy.

Overige berichten