Interactieve kaart 

Op de interactieve kaart is, volgens de ontwerp-voorkeursbeslissing, te zien hoe het dijktracé loopt en welke zogenaamde ruimtelijke maatregelen er per deelgebied (mogelijk) worden uitgevoerd. Op de kaart staan diverse pictogrammen weergegeven die aanvullende informatie geven wanneer je erop klikt. 

Hoe bekijk ik de kaart het beste?

De kaart is zowel online als offline te raadplegen. Klik hier om de kaart online te bekijken. Deze verschijnt in een nieuw venster. Je hebt ook de mogelijkheid om de kaart offline te bekijken. Open dan de kaart via bovenstaande link en klik vervolgens op het download icoon (beneden rood omlijnd). Mocht je problemen ervaren bij de offline versie, gebruik dan de online versie van de kaart.