Minister kiest voor reguliere dijkversterking bij Lob van Gennep

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat ‘Reguliere Dijken’ in de ontwerp-voorkeursbeslissing is opgenomen voor de Lob van Gennep. Bij dit alternatief worden de dijken verhoogd en versterkt volgens de wettelijke waterveiligheidsnorm. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen om het gebied nog aantrekkelijker en mooier te maken en de gebruikswaarde te vergroten.

Met de bekendmaking van de ontwerp-voorkeursbeslissing komt een einde aan een periode van twee jaar intensief onderzoek. Tijdens deze periode zocht én vond het project samen met de omgeving de beste oplossing voor de opgave van de Lob van Gennep, zowel op het gebied van waterveiligheid als op het gebied van landschappelijke kwaliteit.

Vanaf 11 juni een zienswijze indienen

De ontwerp-voorkeursbeslissing ligt 6 weken ter inzage. Wie dit wenst, kan van 11 juni tot en met 22 juli 2021 een zienswijze naar voren brengen. De minister neemt begin 2022 de voorkeursbeslissing. Dat betekent ook de overgang van de verkenningsfase naar de planuitwerkingsfase. 

Digitale informatiebijeenkomsten

Op 22 en 24 juni vinden er digitale informatiebijeenkomsten plaats waarbij er gelegenheid is vragen te stellen over de ontwerp-voorkeursbeslissing. 

Stukken bekijken 

Alle documenten kunt u bekijken op deze webpagina: 

Vanaf 11 juni kunt u de documenten ook inzien en een zienswijze indienen op www.platformparticipatie.nl/lobvangennep. Op papier kunt u de stukken van 11 juni tot en met 22 juli 2021 bekijken bij:

  • Gemeentehuis Mook en Middelaar, Raadhuisplein 6, Mook, telefoon 024 696 91 11.
  • Gemeentehuis Gennep, Ellen Hoffmannplein 1, Gennep, telefoon 0485 49 41 41.
  • Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, Roermond, telefoon 088 889 01 00.
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterschap, Rijnstraat 8, Den Haag, telefoon 070 456 89 99.


LET OP: Wegens Covid-19 gelden er bij diverse locaties beperkte openingstijden. Neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om een afspraak te maken.