In gesprek over plannen ’t Zand en ’t Stepke in Ottersum

22 september 2023

Maandag 18 september hebben we omwonenden en geïnteresseerden van ’t Zand en ’t Stepke in een gezellige setting bijgepraat over de dijkversterkingsplannen in hun omgeving. De afgelopen periode is het zoekgebied voor de plek van de nieuwe dijk verder uitgewerkt. Daaruit zijn een aantal varianten gekomen. 

Gedurende de bijeenkomst werd gedeeld dat de variant met aanheling de voorkeursvariant vanuit het project is. In deze variant wordt vanaf de achtertuin toegewerkt naar de dijk, zodat de dijk voldoende versterkt kan worden en logisch past in het landschap. Bovendien hoeft de dijk dan minder hoog te worden dan zonder aanheling, waardoor omwonenden hun uitzicht grotendeels behouden.

Bij deze variant is maatwerk nodig, waardoor de plannen nog niet helemaal vastliggen. Door de aanwezigen werden terechte vragen gesteld over een aantal onderwerpen: de hoogte van de dijk, inrichting van de tuinen na aanheling, dijktracé verderop aan de St. Janstraat, keuze voor type dijk, planning en ruimte om wensen en ideeën in te brengen.

De komende weken vinden keukentafelgesprekken plaats met de omwonenden van het tracé. Het projectteam bedankt de omwonenden voor het constructief meedenken en neemt de vragen en opmerkingen mee in de verdere uitwerking van de plannen voor het gebied. Naar verwachting kan het project de omwonenden begin 2024 informeren over de verdere uitwerking.

Overige berichten