Dijktracé bij Zelder bekend

10 januari 2023

Voor de zomer kreeg het projectteam huiswerk mee van deelnemers aan het werkatelier bij Zelder om het zoekgebied voor de plek van de nieuwe dijk verder uit te werken. Met die actie ging het projectteam aan de slag. Door middel van paaltjes zijn de ligging en de hoogte van drie varianten in beeld gebracht. Daarnaast zijn drempelhoogtes van woningen ingemeten en afbeeldingen gemaakt waarin dijkvarianten zijn opgenomen die het (effect op het) uitzicht vanuit woningen in beeld brachten. Op deze manier kon er een beeld gevormd worden van hoe de varianten voor de nieuwe dijk in het landschap er uitzien. Al deze inspanningen vormden input om tijdens de bijeenkomst in december te komen tot een keuze voor het gewenste dijktracé bij Zelder.

Bij alle drie de onderzochte varianten heeft de dijk geen ingrijpende gevolgen voor het uitzicht. Deelnemers van de bijeenkomst geven de voorkeur aan de noordelijke variant. Onder meer vanwege de grootte van de resterende kavel en vanwege de aansluiting met een bocht in plaats van haaks op de Heidestraat. Het projectteam gaat de noordelijke variant de komende maanden verder uitwerken. Bij de uitwerking van deze variant houdt het project zoveel mogelijk rekening met de wensen die bewoners reeds hadden aangegeven. 

In het voorjaar van 2023 organiseert het project een inloopbijeenkomst in Ven-Zelderheide waar de nadere uitwerking van dit dijktracé te zien is, naast informatie over het ontwerp van de dijk bij de Kleefseweg.

Overige berichten