Inwoners Ottersum en Milsbeek denken na over aantrekkelijke leefomgeving

12 juni 2024

Tijdens een tweetal bijeenkomsten in Ottersum en Milsbeek dacht het projectteam samen met een groep genodigden uit de directe omgeving na over hoe we het gebied aantrekkelijker kunnen maken voor wie er woont, werkt en recreëert. 

Naast de dijkversterkingsmaatregelen binnen het project, werken we ook maatregelen uit om het gebied mooier en aantrekkelijker te maken. Op dinsdag 28 mei gingen we daar het gesprek over aan in Ottersum. Twee dagen later, op 30 mei, volgde een bijeenkomst in Milsbeek.

Ottersum

In Ottersum spraken de aanwezigen hun enthousiasme uit over de inrichting van plekken langs de Niers waar je het Niersdal kunt beleven. Dat wil het project onder andere doen door bankjes op diverse plekken te plaatsen en door wandelverbindingen te versterken. Daarbij wordt wel gekeken naar een wijze waarop de kwetsbare vogelhabitat in de uiterwaarden zo min mogelijk wordt verstoord door wandelaars. Er is behoefte aan een plek langs de Niers voor wandelaars. Het projectteam bekijkt waar deze plek het beste kan komen. Daarnaast was er aandacht voor de vraag hoe groen, als gevolg van de dijkversterkingsmaatregelen, weer wordt gecompenseerd. Gesproken werd over het ontwikkelen van stroomdalgraslanden aan de buitendijkse zijde van de voet van de dijk in het Niersdal. Verder komen er groenstructuren terug bij de Henakker, de meander van de Niers, in het talud van de provinciale weg en nabij de Hubo.

Milsbeek

De bijeenkomst in Milsbeek stond in het teken van de ruimtelijke maatregelen op drie locaties: de recreatieve plek bij de vuilvang van de Niers, de toegang tot het Genneperhuis en de Milsbeekse uiterwaard. Bij de vuilvang van de Niers spraken de aanwezigen de wens uit om de parkeerplaatsen terug te brengen, indien mogelijk langs de weg. Bij de toegang tot het Genneperhuis konden de aanwezigen onder andere meedenken over de ligging van het fietspad. Daarbij werd aandacht gevraagd voor de fietsveiligheid bij de aansluiting op de Bloemenstraat. Ook wil men graag voldoende zitgelegenheid omdat daar ook nu al veel gebruik van wordt gemaakt. De natuurlijke inrichting van de uiterwaard en de struinmogelijkheden werden goed ontvangen. Ook op het uitkijkpunt over het natuurgebied werd enthousiast gereageerd. De groep gaf hierbij een aantal aandachtspunten mee, zoals het maken van goede afspraken over het gebruik van het terrein om overlast te voorkomen.

Het project kijkt terug op twee geslaagde bijeenkomsten en spreekt haar dank uit voor de inzet van alle betrokkenen. De aandachtspunten die zijn meegegeven, neemt het project mee in de verdere uitwerking van de ruimtelijke maatregelen.

Overige berichten