Inloopbijeenkomst in Milsbeek op 26 juni

12 juni 2024

Woensdag 26 juni organiseert het projectteam Lob van Gennep een inloopbijeenkomst in Milsbeek. Tussen 19.00 en 21.00 uur bent u van harte welkom in het Trefpunt, Kerkstraat 31 in Milsbeek. 

De afgelopen periode zijn de plannen voor het dijktracé in Milsbeek, van de rotonde N271 tot de Tielebeek/Bossebrugweg, verder uitgewerkt. Graag praten we u tijdens de bijeenkomst bij over de te nemen maatregelen, waaronder het verhogen en versterken van bestaande dijken, de nieuwe lage dijken bij de Bloemenstraat en de inzet van het rivierduin als waterkering. Daarnaast praten we u graag bij over de maatregelen om het gebied mooier en aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld bij de entree naar het Genneperhuis. 

Natuurontwikkeling Milsbeekse Uiterwaard (KRW maatregel)

Naast de dijkversterkingsmaatregelen is er ook aandacht voor de plannen in de Milsbeekse uiterwaard. Als onderdeel van de opgave Kaderrichtlijn Water (KRW) werken we aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit van de Maas (zodat planten en dieren goed kunnen leven). Daarvoor vindt natuurontwikkeling plaats in de uiterwaard bij de voormalige steenfabriek in Milsbeek. 

Wij horen graag uw ideeën over de plannen voor het dijktracé en de KRW-maatregel en natuurlijk is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen tijdens de inloopbijeenkomst. Aanmelden is niet nodig en u kunt op ieder gewenst moment binnenlopen.

Overige berichten