Gemeenteraad stelt bestemmingsplan sportpark V.V. Achates vast

03 juli 2024

Tijdens de raadsvergadering van 1 juli 2024 heeft de gemeenteraad van Gennep het bestemmingsplan voor het nieuwe sportpark van V.V. Achates vastgesteld. De voetbalvelden van Achates worden verplaatst naar de Goorseweg in Ottersum. Waar bij de huidige voetbalvelden nu nog een stenen keermuur als waterkering ligt, wordt een hogere en sterkere groene dijk aangelegd. Ook komt er meer ruimte voor de Niers en wordt natuurontwikkeling gecombineerd met de aanleg van recreatieve wandelpaden.

Het bestemmingsplan is in samenspraak met de omgeving en sportvereniging Achates tot stand gekomen. Deze inbreng heeft, samen met 12 zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan, geleid tot verbetering op diverse punten. Zo is bijvoorbeeld de hoogte van het clubgebouw duidelijker begrensd. Het nieuwe sportpark bestaat uit drie volledige voetbalvelden van wedstrijdformaat en een kleiner veld. Er komt een tweelaags clubgebouw met terras en op het terrein komen parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen. Wethouder Peter Stevens: “Met dit besluit combineren we belangrijke kansen. Een toekomstbestendig sportpark voor Achates en het verbeteren van de hoogwaterveiligheid van Ottersum. Dat dit gecombineerd wordt met natuurontwikkeling en wandelpaden komt de leefbaarheid van Ottersum ten goede.”

Ruimtelijke gevolgen 

In het kader van het bestemmingsplan zijn onderzoeken uitgevoerd voor lichthinder, geluid en verkeer. De gevolgen van de sportactiviteiten op de nieuwe locatie zijn passend binnen een goede ruimtelijke ordening. Uit de resultaten van deze onderzoeken volgen geen belemmeringen voor het plan. Een goede en veilige verkeerskundige situatie is vanzelfsprekend onderdeel van deze ontwikkeling. Door de ontwikkeling van het sportpark wordt de bestaande groenzone aan de rand van Ottersum mooier gemaakt. De groenstrook is zo breed mogelijk ontworpen. 

Hoogwaterveiligheid 

De verplaatsing van het sportpark van V.V. Achates is onderdeel van de voorkeursbeslissing Lob van Gennep. Op de huidige locatie van het sportpark in het Niersdal krijgt de Niers bij hoogwater meer ruimte, kan natuurontwikkeling plaatsvinden en verbetert de ruimtelijke kwaliteit. Er ontstaat zo ruimte voor de dijkversterkingsmaatregelen in de vorm van een groene dijk. Het college van B&W besloot op 16 mei 2023 dat de locatie aan de Goorseweg, vlakbij de velden van korfbalvereniging VIOS, tennisvereniging TOV en Primates Outdoor en Survivalrun, het meest geschikt en haalbaar als nieuwe locatie voor V.V. Achates. 

Overige berichten