“Gelijke mogelijkheden schadevergoeding na overstroming”

19 november 2019

Het project Lob van Gennep werkt aan een betere hoogwaterveiligheid voor het gebied tussen Mook en Gennep door de huidige dijken hoger en sterker te maken. Als in extreme situaties het water in de Maas hoger wordt dan de dijken kunnen keren, overstroomt het gebied. Naar aanleiding van vragen uit het gebied heeft de stuurgroep Lob van Gennep uitgezocht hoe de schadevergoeding nu en dan is geregeld. Uit dit onderzoek blijkt dat gedupeerden een beroep kunnen doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, als er een overstroming optreedt en er is sprake van een ramp. Gebouwen en wijzigingen aan gebouwen van na 19 april 1996 blijken echter uitgesloten te zijn van deze wet. Wethouders Peperzak (Gennep) en Wienhoven (Mook en Middelaar) pleiten voor gelijke mogelijkheden voor schadevergoeding na overstroming, voor iedereen.

Wethouder Peperzak: “Als wethouder vind ik deze ongelijke behandeling onbegrijpelijk en onrechtvaardig voor onze inwoners. Ik heb daarom samen met wethouder Wienhoven in de Stuurgroep Lob van Gennep gepleit voor een nader onderzoek naar het wegnemen van deze ongelijkheid. Alle inwoners dienen gelijke mogelijkheden te hebben voor schadevergoeding na een overstroming op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Ook als je na april 1996 gebouwd of verbouwd hebt.”

De Stuurgroep heeft besloten dit nader onderzoek te doen. Dit moet leiden tot inzicht of en op welke wijze mensen die na april 1996 hebben gebouwd of verbouwd dezelfde mogelijkheden kunnen krijgen voor schadevergoeding als gevolg van een overstroming. Wethouder Wienhoven: “Als wethouders begrijpen we dat hiermee nog niet gezegd is dat de uitsluiting van nieuwbouw en verbouw van gebouwen van na 19 april 1996 van tafel is. Het uiteindelijke besluit hierover zal door het Rijk genomen moeten worden.”

Overige berichten