Afrondende fase dijkontwerp Middelaar

20 juni 2024

Op 11 juni organiseerde het projectteam een inloopbijeenkomst in Middelaar. Tijdens de bijeenkomst deelde het project het meest recente dijkontwerp voor het dijktracé in Middelaar, van de keersluis in Mook tot de kruising Tielebeek/Bossebrugweg. Daarnaast was er aandacht voor het ontwerp-projectbesluit voor de keersluis en de maatregelen gericht op het aantrekkelijker maken van de omgeving.

Met behulp van diverse posters werden de plannen voor het nieuwe dijktraject aangegeven. Al deze posters kunt u bekijken via deze link. Naast de dijkversterking was er aandacht voor de volgende onderwerpen.

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit entrees Kerkplein en vijfsprong

Het project neemt maatregelen om het dorp weer uitzicht op de Maas te geven. Bijvoorbeeld met een uitzichtpunt op de dijk achter het Kerkplein. Hier komt een bankje met uitzicht over de uiterwaard en de Maas. Het watersnoodmonument, dat nu redelijk verstopt staat, krijgt een herkenbare en logische plek bij datzelfde uitzichtpunt. De peilschaal die nu bij de Huissestraat staat, moet verplaatst worden vanwege de dijkversterkingsmaatregelen. In overleg plaatsen we deze terug in de buurt van het uitzichtpunt op de dijk, in het verlengde van de wandelverbinding vanaf het Kerkplein. Bij de vijfsprong leggen we de dijk iets naar buiten. Daardoor ontstaat ruimte voor een uitzichtpunt. Mogelijk plaatsen we op die plek een bankje met uitzicht over de uiterwaard en de Maas.

Maatregelen keersluis en nieuw watersysteem

Er was ook aandacht voor het ontwerp-projectbesluit van de keersluis in Mook dat recentelijk is vastgesteld. Tijdens de bijeenkomst deelden we welke technische en ruimtelijke maatregelen worden uitgevoerd. Zo wordt er onder meer op het sluisplateau een zitgelegenheid ingericht. Verder konden aanwezigen vragen stellen over de zienswijzeprocedure, die nog tot en met 11 juli loopt.

Het watersysteem zorgt ervoor dat (regen)water in het gebied op een goede manier wordt afgevoerd. Aan de buitendijkse zijde komt langs de dijk een nieuw watersysteem. Dit systeem is in de nieuwe situatie gescheiden van de afwatering aan de binnendijkse zijde. Dit is betrouwbaarder en functioneert beter dan het huidige watersysteem. In de huidige situatie liggen onder de dijk zeven duikers, die het binnendijkse en buitendijkse watersysteem met elkaar verbinden. Tijdens hoogwaters worden de duikers afgesloten. Dit levert problemen op, vooral om het water af te voeren. Met het nieuwe systeem worden deze problemen voorkomen.

Het projectteam kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst waarin veel wensen en opmerkingen zijn opgehaald. Het team neemt deze mee in de verdere uitwerking van het dijkontwerp. Dat ontwerp zit in een afrondende fase. De volgende bijeenkomst wordt gepland wanneer het ontwerp-projectbesluit voor de dijkversterking is vastgesteld.

Overige berichten