Verhalen achter de Dijk - Remi van Bergen

Remi van Bergen woont al 23 jaar in Milsbeek en is nauw betrokken bij het lokale verenigingsleven. Hij geeft bovendien het regionale Topic Magazine en dorpsblad Op de Milsbèk uit. Toen de plannen voor Lob van Gennep werden gepresenteerd, koos hij ervoor om zich neutraal op te stellen in zijn bladen. “We kiezen bewust geen partij in onze uitgaven.”

Voor Remi van Bergen is de Maas al zijn hele leven een gegeven. Hij groeide op in Groesbeek en bij hoogwater ging hij vaak kijken hoe het ervoor stond in Milsbeek en omgeving. “In 1995, toen ik bij de Maas- en Niersbode in Gennep ging werken, liep onze hele kelder vol kranten onder water”, vertelt Remi. “Mijn vrouw Loes komt uit Milsbeek en toen we hier kwamen wonen, wisten we dat er kans was dat we met hoogwater te maken zouden krijgen. Geen reden om een andere woonplaats te kiezen, daar hebben we geen minuut over nagedacht.”

 

 

Ons kent ons

Remi is nauw betrokken bij het verenigingsleven in Milsbeek. Hij zit onder andere bij de carnavalsvereniging, is voorzitter van Stichting Kinderwerk Milsbeek en maakt het clubblad van SV Milsbeek. Remi’s paradepaardje is Topic Magazine. Hij geeft vijf Topic-edities in zes verschillende gemeenten uit en vanaf volgend jaar komt daar ook de zesde editie bij. Bovendien is hij uitgever van het dorpsblad Op de Milsbèk. “Ik ken bijna iedereen in het dorp en dat maakt het wonen hier fijn”, zegt hij. “Het is ‘ons kent ons’, het is hier rustig en mensen staan voor elkaar klaar.”

Baat bij dijkprojecten

Remi hoorde voor het eerst van de plannen van Lob van Gennep tijdens een informatiebijeenkomst. “Ik vond het prima dat het project plannen had om ons dorp te beschermen”, zegt Remi. “Dat waterbescherming nodig is, bleek maar weer tijdens het onverwachte hoogwater in juli. Over ons dorp maakte ik me geen zorgen, maar ik leefde erg mee met de mensen die direct aan de Maas wonen. Familie van mijn schoonmoeder in Wanssum was blij dat de dijkversterking daar net klaar was, en ik denk dat wij er ook baat bij hadden dat daar veel water afgevangen werd. Ik vond het mooi om te zien dat hoogwater zoveel saamhorigheid brengt. In Milsbeek was er één boerderij die misschien niet droog zou blijven en daar kwamen meteen twintig mensen helpen om zandzakken te leggen.”

 

 

Veel tegenstand

De eerste bijeenkomst over Lob van Gennep verliep rustig. “Tijdens de tweede bijeenkomst was de sfeer totaal anders”, zegt Remi. “Er waren zeshonderd mensen aanwezig, die erg boos waren over de opties die het project schetste voor ons gebied. De ‘schuif’ stuitte op enorm veel tegenstand, met vele heftige reacties tot gevolg. Een tegengeluid laten horen is natuurlijk goed, maar dat moet wel op een respectvolle manier gebeuren. Ga netjes met elkaar in gesprek en val elkaar vooral niet persoonlijk aan. Je moet hierna toch weer samen verder.”

Topic magazine

In zijn bladen koos Remi bewust geen partij tussen de voor- en tegenstanders. “De redactionele formule van Topic is helder”, zegt Remi. “Positieve berichtgeving, leuke en lekker leesbare artikelen en een sterke focus op onze eigen regio. Topic is informerend en onderhoudend, het is geen redactioneel-opiniërend magazine. We blijven bewust neutraal in politieke discussies en gevoelige maatschappelijke kwesties, zoals Lob van Gennep werd. Uiteraard mogen partijen over bepaalde gevoelige onderwerpen in Topic hun mening geven of kritiek uiten, maar dan wel onder eigen naam en voor eigen rekening. Dat is bij Lob van Gennep uiteindelijk ook gebeurd.”

 

 

Vooruit kijken

Remi is blij dat de weerstand tegen Lob van Gennep verdween toen de schuif van de baan was. “Nu is de tijd aangebroken om samen op te trekken en te bekijken hoe we ons gebied nog mooier én veiliger kunnen maken. Ik zie volop kansen rond de dijkversterkingsplannen. Er kan nu weer gebouwd worden in Milsbeek en Middelaar, er worden mooie wandel- en fietspaden aangelegd en ons gebied wordt aantrekkelijker voor bedrijven. Uiteindelijk zijn bewoners, ondernemers en het project samen tot een mooie oplossing gekomen.”

Het verhaal van Remi is ook beschikbaar als PDF. Je kunt deze hier bekijken en downloaden.