Lob van Gennep als onderdeel van het HWBP

Om de waterveiligheid in Nederland te waarborgen, wordt op verschillende plekken gewerkt aan de dijken. Dit is nodig om nu en in de toekomst veilig te blijven wonen, werken en recreëren in dit deltagebied. Maar hoe is de hoogwaterbescherming in Nederland nu eigenlijk geregeld? In dit artikel lees je er meer over.

* Klik op de afbeeldingen voor een grotere weergave. 

 

 

Deltaprogramma: In 2050 klimaatbestendig en waterrobuust

Het landoppervlak van Nederland ligt voor 60% onder de zeespiegel. Zonder bescherming tegen het water, zou meer dan de helft van Nederland regelmatig overstromen. Gelukkig is die bescherming er wel en houden duinen, dijken, dammen, stuwen en keringen het water tegen. Toch is het waterprobleem nog niet opgelost. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en verandert het weer. We krijgen vaker te maken met hevige regenval en extreme droogte. Om Nederland goed te blijven beschermen tegen het water is het Deltaprogramma opgericht. In het programma werken diverse partijen zoals het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samen aan het doel om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te zijn. Dat betekent werken aan de ruimtelijke inrichting van Nederland, zorgen voor voldoende zoetwater en het land beter beschermen tegen overstromingen en hoogwater.

Meer weten over het Deltaprogramma? Klik dan hier.

HWBP: Werken aan 1300 kilometer dijken

Om het doel van 2050 te behalen, wordt in heel Nederland gewerkt aan de dijken. Voor een goed verloop van deze werkzaamheden, is het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) opgericht. Het HWBP is een onderdeel van het grotere Deltaprogramma. Binnen het HWBP werken alle waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de dijkversterkingsopgave om zo de waterveiligheid van Nederland te verbeteren. Het HWBP is verantwoordelijk voor de uitvoering en (mede)financiering van de dijkversterkingsmaatregelen. Tot 2050 werkt het programma op 300 plekken in Nederland aan de versterking van 1300 kilometer dijken en 500 sluizen en gemalen.

Hoe het HWBP dat precies doet? Dat laten ze zien in een video.

Lob van Gennep: onderdeel van HWBP

Ook in Limburg vinden op meerdere plekken dijkversterkingen plaats. Op 17 plekken wordt gewerkt aan de dijken waaronder in de Lob van Gennep. Waterschappen beoordelen de veiligheid van de dijken. Wanneer blijkt dat versterking nodig is, wordt een dijktraject aangemeld bij het HWBP. Zo ook het dijktraject dat de Lob van Gennep beschermt. In 2019 startten de Rijksoverheid, de verantwoordelijke waterschappen, provincies en gemeenten een verkenning om een geschikte oplossing te vinden die aan de drie projectdoelstellingen voldoet, waaronder het verbeteren van de hoogwaterveiligheid. Het HWBP stelt geld beschikbaar om te zorgen dat het dijktraject de juiste veiligheid biedt. Het HWBP ziet daarbij toe op een sobere, doelmatige en beheerste inzet van het geld, om de projecten én de landelijke programmadoelstellingen te laten slagen. Zo bouwt het HWBP samen met de omgeving aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

Meer leren over het HWBP

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma laat door middel van infographics zien waarom werken aan de dijken zo belangrijk is. 

Infographic 1: Zo zou Nederland eruitzien zonder dijken
Infographic 2: Overstromingen in 1995 zorgden voor grote problemen
Infographic 3: Op deze plekken wordt gewerkt aan de dijken 

Daarnaast zijn er video's gemaakt door het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin je op een eenvoudige manier meer leert over dijkversterkingen. Je kunt de eerste video bekijken op deze pagina. 
Voor een link naar de hele serie klik je hier. 

Wil je nog meer weten over het HWBP? Kijk dan op www.hwbp.nl