Minister neemt voorkeursbeslissing Lob van Gennep

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft de voorkeursbeslissing Lob van Gennep genomen. Met deze beslissing is een belangrijke stap gezet in het verder beschermen van de inwoners van Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Plasmolen en Middelaar tegen hoogwater. Het project start nu de planuitwerkingsfase waarin de dijkversterkings-, rivierkundige en ruimtelijke maatregelen in detail worden uitgewerkt.

Flink pakket aan maatregelen

Vanaf de keersluis van Mook tot aan de Duitse grens bij Ven-Zelderheide gaat het om diverse maatregelen. De bestaande dijken worden over een traject van elf kilometer verhoogd en versterkt om te voldoen aan de wettelijke hoogwaterveiligheidsnorm. Ook wordt vijf kilometer aan nieuwe dijken aangelegd. Naast dijkversterkingsmaatregelen worden maatregelen genomen om het gebied nog aantrekkelijker en mooier te maken en de gebruikswaarde te vergroten. Zoals entrées op en over de dijk, de aanleg (of verbetering) van fiets-, wandel- en struinpaden en het versterken van natuur, landschaps- en groenstructuren zoals Maasheggen, rivierduin of laanbeplanting. Ook wordt een nieuwe keersluis bij Mook aangelegd, de Milsbeekse uiterwaard heringericht en krijgen de Maas en de Niers ruimte terug door dijken te verleggen en delen van de uiterwaarden te verlagen. Dit gebeurt onder andere bij het sportpark van Achates in Ottersum. Door het sportpark te verplaatsen ontstaat ruimte voor een groene dijk, krijgen de Maas en Niers meer ruimte en kan natuurontwikkeling in het Niersdal plaatsvinden.

Planuitwerkingsfase

In de planuitwerkingsfase werkt het project Lob van Gennep de maatregelen in detail uit en wordt duidelijk hoe de dijken exact inpassen in het landschap. De planuitwerkingsfase eindigt in de loop van 2024. Daarna gaat de schop in de grond en starten de uitvoeringswerkzaamheden. Klik hier voor meer informatie over de planning.

Stukken bekijken

Je kunt alle stukken bekijken via onderstaande links:

Inloopspreekuren

Heb je na het lezen van de voorkeursbeslissing nog vragen, bezoek dan een van de inloopspreekuren. Wij vragen vriendelijk om een afspraak te maken wanneer je gebruik wilt maken van een spreekuur. Je kunt contact opnemen via e-mail ([email protected]) of telefonisch (088 – 88 90 354). Eventuele vragen kan je ook alvast per e-mail of telefonisch stellen