Webinar: Werking van de Maas

In december 2019 hield omgevingsmanager Keesjan van den Herik tijdens twee informatiemarkten een presentatie over de werking van de Maas en de ontstaansgeschiedenis van de hoogwaterbescherming in Limburg. Doel van deze presentatie was om meer achtergrondinformatie te geven over hoe de rivier werkt en hoe de waterveiligheidsopgave voor de Lob van Gennep wordt ingevuld.

De presentatie is opgenomen en beschikbaar als webinar. In onderstaand overzicht vindt u een opsomming van de verschillende thema’s die tijdens dit webinar aan bod komen, met het bijbehorende tijdsmoment waarop ze besproken worden:

1. Algemene informatie over de Maas (00:52)
2. Herkomst van het water (08:12)
3. Stuwen in de Maas (11:50)
4. Hoogwater in de Maas (16:42)
5. Focus op het gebied Lob van Gennep/omgeving en historie met hoogwater (21:13)
6. Maatregelen in het gebied na hoogwaters van 1993 en 1995 (31:05)
7. De huidige dijkversterkingsmaatregelen (34:45)
8. Het rivierbed (43:30)
9. Hoogwaterbescherming langs de gehele Maas (42:27)